dementie

Nieuwe ‘Naastentraining’

Heb je cliënten met dementie waarbij je vermoedt dat hun naasten een steuntje in de rug kunnen gebruiken? Voor hen lanceert het Expertisecentrum Dementie een nieuwe tweedaagse cursus: Naastentraining. De cursus moet naasten van thuiswonende ouderen met dementie helpen hen beter te begeleiden. >>lees meer

Vroege dementie

Voor het eerst weten we, na groot onderzoek vanuit het Alzheimer centrum Limburg, hoeveel mensen er op jonge leeftijd dementie hebben. Dat zijn er tussen de 14.000 en 17.000 in Nederland. Het aantal ligt vermoedelijk nog veel hoger, maar veel mensen weten door foutieve diagnoses nog niet dat ze >>lees meer

Bewegen en dementie

Er zijn leefstijlgewoontes of ziekten die slecht zijn voor de bloedvaten en die het risico op dementie verhogen. Beweging kan een een belangrijke rol spelen bij het uitstellen van symptomen van dementie. Bewegen draagt namelijk bij aan het beperken van cognitieve achteruitgang: problemen met >>lees meer

Meer geld voor dementieonderzoek

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge wil meer geld vrijmaken voor onderzoek naar dementie. Hij stelt een verdubbeling van acht naar zestien miljoen euro voor. De huidige planning voor het toekennen van onderzoeksgeld loopt tot 2020. Na volgend jaar wil De Jonge dus aanzienlijk meer geld gaan >>lees meer

Euthanasie bij dementie

Euthanasie bij dementie: er is nog veel onduidelijkheid over. Het is een van de meest bediscussieerde thema’s uit het huidige euthanasiedebat. Het blijkt dat er een groot verschil is tussen wat mensen verwachten wat mogelijk is op dit gebied, en de weerbarstige praktijk. Euthanasie is geen recht; >>lees meer

Langer thuis met dementie

Hoogleraar en dementiedeskundige Anne-Mei The heeft het uitgerekend. Het scheelt 700 miljoen euro aan zorgkosten als iedereen met dementie twee weken langer thuis woont voor ze naar het verpleeghuis verhuizen. En die verhuizing is volgens haar makkelijk uit te stellen. Bijvoorbeeld door mensen met >>lees meer

Hulp bij maaltijd

Eten en drinken is van levensbelang voor iedereen. Ook voor ouderen met dementie. Toch heeft deze doelgroep regelmatig te maken met ondervoeding. Alzheimer Nederland krijgt steeds vaker signalen van bezorgde mantelzorgers die merken dat hun naaste te weinig eet en drinkt. Dit komt vaak omdat >>lees meer

Robotpoes houdt demente ouderen gezelschap

Ze spinnen, miauwen en voelen lekker zacht aan: in diverse verpleeghuizen worden robotpoezen ingezet om eenzaamheid te bestrijden onder ouderen. Ook in verpleeghuis Judith Leysterhof in Hardinxveld-Giessendam wonen nu drie robotpoezen die dementerende ouderen prikkelen. Zorgregisseur Coreline Vlot >>lees meer

Kosteloze leermodules dementie voor teams in de ouderenzorg

Het CCE introduceert een nieuwe kosteloze dienst voor alle teams van verzorgenden in de ouderenzorg: TeamUp. TeamUp is de combinatie van online leermodules over de achtergronden van probleemgedrag bij dementie én een coach die teams van verzorgenden begeleidt bij het doornemen van deze modules. >>lees meer

Database dementiewachtlijst

De NZa heeft de Nadere Regeling bekendgemaakt, die zorgaanbieders mogelijk verplicht om voor dementie aparte gegevens over wachttijden en wachtlijsten te registeren in een aparte database. Dat zou vanaf 1 december 2018 moeten ingaan. Branchevereniging ActiZ maakt zich grote zorgen om de extra >>lees meer
1 2