Kosteloze leermodules dementie voor teams in de ouderenzorg

Het CCE introduceert een nieuwe kosteloze dienst voor alle teams van verzorgenden in de ouderenzorg: TeamUp. TeamUp is de combinatie van online leermodules over de achtergronden van probleemgedrag bij dementie én een coach die teams van verzorgenden begeleidt bij het doornemen van deze modules. TeamUp is een sessie van een uur en vindt plaats op locatie van het team. De nieuwe dienst draagt bij aan kennisvergroting van verzorgenden en aan een positieve teamontwikkeling. CCE ontwikkelde TeamUp in het kader van het programma Waardigheid en Trots.

Verzorgenden herkennen in hun dagelijkse praktijk probleemgedrag bij dementie, maar weten niet altijd wat de onderliggende oorzaak ervan is. Hiervoor zijn er nu 12 e-learning modules geproduceerd voor verzorgenden over dementie en probleemgedrag. De modules zijn zelfstandig door te nemen, maar ook als team onder begeleiding van een coach. De combinatie van de e-learning en coaching is de nieuwe kosteloze dienst TeamUp. Door als team van verzorgenden bij elkaar te komen en de e-learning module onder begeleiding van een coach gezamenlijk te doorlopen, kunnen collega’s van elkaar leren. Doel van TeamUp is de onderliggende oorzaken van probleemgedrag bij dementie te achterhalen om zo een passende aanpak ervan te formuleren.

De teams van verzorgenden bepalen zelf hoeveel en welke modules ze met de coach willen doornemen. Uitgangspunt voor het CCE is dat de teams de regie hebben en dus de situatie op de eigen locatie leidend is bij deze keuzes.

Bron: CCE