Hulp bij maaltijd

Eten en drinken is van levensbelang voor iedereen. Ook voor ouderen met dementie. Toch heeft deze doelgroep regelmatig te maken met ondervoeding. Alzheimer Nederland krijgt steeds vaker signalen van bezorgde mantelzorgers die merken dat hun naaste te weinig eet en drinkt.
Dit komt vaak omdat thuiszorgmedewerkers niet voldoende tijd hebben te helpen bij de maaltijd, en ze deze hulp van hun leidinggevende ook niet mogen geven in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een indicatie voor ondersteuning echter, wordt vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) pas in een te laat stadium gegeven. Zowel gemeente als verzekeraar vergoeden de kosten dus niet, en wijzen naar elkaar.

Door te weinig eten en drinken raakt een oudere verzwakt, met alle consequenties en risico’s voor de gezondheid van dien. Als de norm wordt dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven, moet dit wel in goede gezondheid zijn.

Mensen met dementie mogen niet de dupe worden van bureaucratie, stelt Alzheimer Nederland. Zij wil dat de minister zo snel mogelijk overgaat tot actie en roept mensen op hulp te regelen bij eten en drinken via de Zvw.

Bron: https://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/regel-hulp-eten-drinken-mensen-met-dementie