Database dementiewachtlijst

De NZa heeft de Nadere Regeling bekendgemaakt, die zorgaanbieders mogelijk verplicht om voor dementie aparte gegevens over wachttijden en wachtlijsten te registeren in een aparte database. Dat zou vanaf 1 december 2018 moeten ingaan.

Branchevereniging ActiZ maakt zich grote zorgen om de extra administratieve druk. Het komt ook op een bijzonder moment, omdat minister De Jonge van VWS juist daadkracht toont om onnodige bureaucratie in de zorg te schrappen. Deze nieuwe regeling druist tegen die efficiencyslag in. ActiZ stelt dat alle kwetsbare mensen met dementie de zorg moeten krijgen die zij nodig hebben, maar de nut en noodzaak van deze regeling weegt niet op tegen de nadelen. Zo zouden ook regio’s zonder wachtlijsten voor Casemanagement extra administratie erbij krijgen.

Daarnaast verwijzen zij naar een onderzoek dat bureau HHM nu doet in opdracht van VWS, waarbij de wachttijden en wachtlijsten in diverse regio’s in kaart worden gebracht. Het is daarom nuttiger om een gerichtere aanpak te kiezen in regio’s waar de problemen zich wel voordoen. De registraties pakken de kern van het probleem niet aan, volgens ActiZ.

Bron: Nationale Zorggids