Nieuws

Schimmelinfectie op longen bij griep

Ernstig zieke patiënten lopen het risico dat ze bij griep een schimmelinfectie in de longen krijgen. Sommige patiënten krijgen een longinfectie door een gewone griep. Daarbij koloniseren schimmels, zoals de aspergillus-schimmel, de longen. Het eerste signaal hiervan was tijdens de griep-epidemie >>lees meer

Bewegingssensoren na gebroken heup

Ouderen voelen zich zekerder en herstellen beter wanneer zij na een gebroken heup thuis gevolgd worden door bewegingssensoren en daarbij coaching krijgen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van docent-onderzoeker Margriet Pol. Zij is verbonden aan de opleiding ergotherapie van de Hogeschool van >>lees meer

Ouderen vinden internet te moeilijk

Volgens onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB gebruikt 35 procent van de 75-plussers geen internet. Daardoor dreigen zij buiten de boot te vallen. Daarnaast bleken diverse ouderen die wel online zijn, minder handig dan gedacht. Uit het onderzoek kwamen vijf redenen naar voren waarom mensen >>lees meer

Stimuleringsregeling voor ouderenwoningen

Het kabinet wil de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen bevorderen door een stimuleringsregeling in het leven te roepen om bewonersinitiatieven en sociale ondernemers te ondersteunen. Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Daarom is er steeds meer >>lees meer

Meer overlevenden na hartstilstand

Mensen overlijden op steeds latere leeftijd aan de gevolgen van hart- of vaataandoeningen. Het sterftecijfer is sinds 1980 gedaald met 70 procent voor mannen en met 61 procent voor vrouwen. Ook is de kans dat iemand een harstilstand, hartinfarct of beroerte overleeft, opnieuw gestegen. >>lees meer

Geriater betrekken bij medische ingrepen ouderen

Bij alle gesprekken over medische ingrepen bij 70-plussers zou een geriater aanwezig moeten zijn. Dat stelde Corinne Ellemeet van GroenLinks in een item van EenVandaag. Een geriater is een specialist voor kwetsbare ouderen. Die zou volgens Ellemeet mede moeten beoordelen of een operatie in het >>lees meer

Richtlijn ouderenmishandeling

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) overhandigde de richtlijn vermoeden van ouderenmishandeling in het medisch-specialistische zorgdomein aan minister Hugo De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De nieuwe richtlijn helpt zorgverleners om alert te zijn, tijdig >>lees meer

Cholesterolremmers tegen Alzheimer

Een lager cholesterolniveau in de hersenen kan mogelijk een rol spelen om de ziekte van Alzheimer te voorkomen of de ernst ervan te verminderen. Dat is de conclusie van Nederlandse en Amerikaanse onderzoekers in het tijdschrift Cell Stem Cell. De groep wetenschappers ontdekten dat ophoping van >>lees meer

Meer geld voor dementieonderzoek

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge wil meer geld vrijmaken voor onderzoek naar dementie. Hij stelt een verdubbeling van acht naar zestien miljoen euro voor. De huidige planning voor het toekennen van onderzoeksgeld loopt tot 2020. Na volgend jaar wil De Jonge dus aanzienlijk meer geld gaan >>lees meer

Stijgend aantal heupfracturen

In de afgelopen vijf jaar is het aantal patiënten met een heupfractuur gestegen met twaalf procent. Dat zijn bijna 25000 mensen met een heupfractuur in 2017. Vergrijzing en bevolkingsgroei zijn de voornaamste redenen van deze stijging. ‘Jonge ouderen’, in de leeftijdsgroep tussen de 65 en 74 >>lees meer
1 2 3 22