Nieuws

Is veilige zorg altijd goede zorg?

De zorg wordt niet veiliger door te reguleren. Dat is de conclusie van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid in ‘Veilige zorg, goede zorg?’. Veiligheid is een groot goed in de zorg, en in de afgelopen decennia is veel geïnvesteerd in het veiliger maken van zorg en het beheersen van risico’s. >>lees meer

Onvoldoende over ondervoeding in het onderwijs

Tijdens de opleidingen voor verpleegkundigen en verzorgenden gaat slechts 0,4 procent van de lessen over voeding. Dat kan en moet anders volgens de Stuurgroep Ondervoeding. Goede voedingszorg is een essentieel onderdeel van de verpleegkundige zorg, omdat het veel complicaties en slechte genezing >>lees meer

Migranten: kwetsbaar en veerkrachtig

Marokkaanse en Turkse migrantenouderen zijn vaak uitstekend in staat om een goede oude dag te hebben. Om de hulpbehoevende ouderen goede zorg te bieden, is een cultuurverandering nodig. Zowel bij de zorginstellingen als bij de ouderen en hun kinderen. Dat betoogt prof. dr. Tineke Fokkema, >>lees meer

Schimmelinfectie op longen bij griep

Ernstig zieke patiënten lopen het risico dat ze bij griep een schimmelinfectie in de longen krijgen. Sommige patiënten krijgen een longinfectie door een gewone griep. Daarbij koloniseren schimmels, zoals de aspergillus-schimmel, de longen. Het eerste signaal hiervan was tijdens de griep-epidemie >>lees meer

Bewegingssensoren na gebroken heup

Ouderen voelen zich zekerder en herstellen beter wanneer zij na een gebroken heup thuis gevolgd worden door bewegingssensoren en daarbij coaching krijgen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van docent-onderzoeker Margriet Pol. Zij is verbonden aan de opleiding ergotherapie van de Hogeschool van >>lees meer

Ouderen vinden internet te moeilijk

Volgens onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB gebruikt 35 procent van de 75-plussers geen internet. Daardoor dreigen zij buiten de boot te vallen. Daarnaast bleken diverse ouderen die wel online zijn, minder handig dan gedacht. Uit het onderzoek kwamen vijf redenen naar voren waarom mensen >>lees meer

Stimuleringsregeling voor ouderenwoningen

Het kabinet wil de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen bevorderen door een stimuleringsregeling in het leven te roepen om bewonersinitiatieven en sociale ondernemers te ondersteunen. Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Daarom is er steeds meer >>lees meer

Meer overlevenden na hartstilstand

Mensen overlijden op steeds latere leeftijd aan de gevolgen van hart- of vaataandoeningen. Het sterftecijfer is sinds 1980 gedaald met 70 procent voor mannen en met 61 procent voor vrouwen. Ook is de kans dat iemand een harstilstand, hartinfarct of beroerte overleeft, opnieuw gestegen. >>lees meer

Geriater betrekken bij medische ingrepen ouderen

Bij alle gesprekken over medische ingrepen bij 70-plussers zou een geriater aanwezig moeten zijn. Dat stelde Corinne Ellemeet van GroenLinks in een item van EenVandaag. Een geriater is een specialist voor kwetsbare ouderen. Die zou volgens Ellemeet mede moeten beoordelen of een operatie in het >>lees meer

Richtlijn ouderenmishandeling

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) overhandigde de richtlijn vermoeden van ouderenmishandeling in het medisch-specialistische zorgdomein aan minister Hugo De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De nieuwe richtlijn helpt zorgverleners om alert te zijn, tijdig >>lees meer
1 2 3 23