Nieuwe ‘Naastentraining’

Heb je cliënten met dementie waarbij je vermoedt dat hun naasten een steuntje in de rug kunnen gebruiken? Voor hen lanceert het Expertisecentrum Dementie een nieuwe tweedaagse cursus: Naastentraining. De cursus moet naasten van thuiswonende ouderen met dementie helpen hen beter te begeleiden.

Mensen met dementie hebben niet alleen een partner die kan helpen, maar ook andere naasten, zoals kinderen, behoren tot de sociale kring. Het Expertisecentrum Dementie biedt juist aan deze groep praktische informatie, om de partner minder te belasten en betere hulp te bieden aan de persoon met dementie.

Professionals van zorgorganisaties Topaz, ActiVite, Marente en WIJdezorg staan tijdens de tweedaagse cursus klaar om naasten te leren over dementie, het ziektebeeld en perspectieven. Daarnaast leren ze mensen kennen die zich in dezelfde situatie bevinden en hoe ze zelf hulp kunnen inschakelen.

De eerste Naastentraining kost 100 euro en vindt plaats op 29 en 30 september 2023 bij Topaz Zuydtwijck in Leiden. De volgende training is op 8 en 9 december.

Bronnen: Topaz en Skipr