Privacybeleid

Privacy statement

Op deze website wordt u gevraagd uw gegevens in te vullen indien u een bestelling wilt plaatsen en/of indien u de nieuwsbrief wenst te ontvangen.

Privacyreglement
Vakblad Thuiszorg/Reclamij B.V. (hierna te noemen Vakblad Thuiszorg) gaat zorgvuldig met de door u verstrekte persoonlijke gegevens om. Wij houden ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. De gegevens staan geregistreerd bij het College bescherming persoonsgegevens te ’s Gravenhage, onder het meldingsnummer m1500410. De gegevens worden in een beveiligde omgeving beheerd door Araneum software development te Amsterdam.

Gebruik van persoonlijke gegevens
Vakblad Thuiszorg legt uw gegevens vast in een gegevensbestand en gebruikt deze gegevens om de overeenkomst met u na te kunnen komen (zoals het bezorgen van bestelde magazines, producten en nieuwsbrieven). Bij het plaatsen van een bestelling of bij deelname aan de mail&win-acties wordt uw mailadres automatisch opgenomen in het gegevensbestand en ontvangt u ook de Vakblad Thuiszorg nieuwsbrieven. Uw gegevens worden gebruikt om informatie op maat te kunnen aanbieden. De nieuwsbrieven worden namelijk automatisch afgestemd op de levensfase van uw gezin. Naast redactionele berichten omvatten de nieuwsbrieven ook productinformatie of aanbiedingen door derden. Het betreft hier zorgvuldig door ons geselecteerde partners. Bent u de winnaar in een mail&win-actie, dan wordt de prijs wel door de leverancier van de prijs bij u thuis afgeleverd maar uw adresgegevens worden ook uitsluitend hiervoor eenmalig gebruikt.

Opzegging nieuwsbrief en inzage/wijziging persoonlijke gegevens
Indien u de op deze manier verzonden informatie niet meer wenst te ontvangen, kunt u te allen tijde het abonnement op de digitale nieuwsbrief opzeggen door te klikken op de daartoe bestemde link die onderaan elke nieuwsbrief staat. Al uw gegevens worden dan, zodra eventuele bestellingen zijn verzonden, automatisch gewist uit het gegevensbestand. Vanaf dat moment ontvangt u geen berichten meer van Vakblad Thuiszorg.
U heeft op elk moment het recht om uw gegevens in te zien, te verwijderen of te wijzigen indien deze onjuist zijn. Hiervoor kunt u een mail sturen naar [email protected] met vermelding van het mailadres waarop u de nieuwsbrieven ontvangt, uw volledige naam en uw postcode. U ontvangt dan van ons een inlogcode waarmee u toegang krijgt tot uw persoonlijke gegevens. Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Bezoekersgegevens
Bij bezoek aan www.vakbladthuiszorg.nl worden bepaalde gegevens bijgehouden, zoals het aantal pagina’s dat u bezoekt en de duur van uw bezoek. Met deze informatie kunnen wij de structuur en navigatie van de website en zo onze dienstverlening optimaliseren.
Deze website maakt ook gebruik van cookies. Dit zijn gegevensbestandjes die bij bezoek aan de website op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Op die manier wordt u als bezoeker herkend bij elk volgend bezoek aan de website, wat het gebruiksgemak verhoogt.
Indien u dit niet wenselijk acht, kunt u cookies buiten werking stellen in de opties van uw browser, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het bezoek aan de website.

Schade
Vakblad Thuiszorg selecteert informatie en links naar andere websites met zorg. Wij dragen echter geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit informatie die op  wordt aangeboden www.vakbladthuiszorg.nl daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op de website, in de nieuwsbrief of naar bronnen/derden waarnaar vanuit de website of nieuwsbrief wordt verwezen. Vakblad Thuiszorg draagt geen verantwoordelijkheid voor door derden geplaatste berichten en gedane aanbiedingen. Indien u vanuit www.vakbladthuiszorg.nl doorklikt naar een andere website, dragen wij geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze derde partij met uw gegevens omgaat. Hiervoor verwijzen wij naar de privacystatements van de betreffende websites.

Auteursrecht en Merkenrecht
Vakblad Thuiszorg is, behoudens voor zover anders vermeld, de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot www.vakbladthuiszorg.nl en de nieuwsbrief, het auteursrecht daaronder begrepen. Overnemen van de informatie van de website of uit de nieuwsbrieven is niet toegestaan zonder bronvermelding en schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor een update van ons privacybeleid.

Vragen
Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u contact opnemen met:

Reclamij B.V.
Daalwijkdreef 41
1103 AD Amsterdam
[email protected]
Amsterdam, 14 februari 2012

© Reclamij B.V. Amsterdam