Euthanasie bij dementie

Euthanasie bij dementie: er is nog veel onduidelijkheid over. Het is een van de meest bediscussieerde thema’s uit het huidige euthanasiedebat. Het blijkt dat er een groot verschil is tussen wat mensen verwachten wat mogelijk is op dit gebied, en de weerbarstige praktijk.

Euthanasie is geen recht; onder de huidige wetgeving is iedereen die euthanasie aanvraagt afhankelijk van de medewerking van een arts. Deze is gehouden aan zorgvuldigheidseisen, en bij een verzoek bij dementie blijkt de interpretatie van de wet vaak aanleiding tot discussie. Een zorgvuldig opgestelde wilsverklaring kan een oplossing bieden. Deze dient wel goed afgestemd te zijn met de (huis)arts. In tegenstelling tot wat soms gezegd wordt, kan een wilsverklaring niet verouderen.

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) heeft kant-en-klare wilsverklaringen die van een persoonlijke toelichting kunnen worden voorzien. Deze zijn een goede leidraad voor een kraakheldere wilsverklaring. Mits regelmatig geactualiseerd en zorgvuldig opgesteld kan een huisarts helpen bij het maken van een afweging een euthanasieverzoek in te willigen.

Bron: NVVE