Bewegen en dementie

Er zijn leefstijlgewoontes of ziekten die slecht zijn voor de bloedvaten en die het risico op dementie verhogen. Beweging kan een een belangrijke rol spelen bij het uitstellen van symptomen van dementie. Bewegen draagt namelijk bij aan het beperken van cognitieve achteruitgang: problemen met geheugen, plannen en informatieverwerking. Ook als er al sprake is van dementie is bewegen goed: het verhoogt de kwaliteit van leven. Maar voor de groep thuiswonende ouderen met dementie zijn er nauwelijks georganiseerde mogelijkheden beschikbaar om op een veilige en manier  meer te bewegen.

Om ouderen met dementie zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen met een goede kwaliteit van leven, is het essentieel dat zij kunnen deelnemen aan geschikt beweegaanbod. Zo beleven deelnemers veel plezier aan beweegactiviteiten, blijkt uit dementieonderzoek in de praktijk. Bovendien leidt voldoende bewegen in het algemeen tot een betere fysieke gezondheid en meer zelfredzaamheid. De kans op ernstige valincidenten neemt namelijk af en fysieke functies worden beter behouden.

Regelmatig bewegen is belangrijk voor de fysieke gezondheid. Thuiswonende mensen met dementie doen dit veel minder vaak dan leeftijdsgenoten zonder dementie. Omdat deelname aan regulier sport- of beweegaanbod lastig is, zijn mensen met dementie afhankelijk van het aanbod dat door gemeenten gefaciliteerd wordt. Maar momenteel zijn er niet veel gemeenten die een geschikt beweegaanbod hebben voor mensen met dementie.

Thuiswonende ouderen met dementie verdienen het om meer te kunnen bewegen. Dit kan zowel worden georganiseerd vanuit de gemeente, maar daarnaast kan ook de naaste omgeving als familie, vrienden en de thuiszorg met de video’s en tips uit de Beweeggids voor mensen met dementie van Kenniscentrum Sport en Bewegen, zorgen dat er meer en veilig bewogen kan worden. Elke beweging helpt!

Bron: medicalfacts.nl