Cookieverklaring

Deze website is gemaakt door Reclamij B.V.

Bij het gebruik van de website vakbladthuiszorg.nl kan door het Vakblad Thuiszorg en/of door derden informatie over uw gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, door het Vakblad Thuiszorg en/of derden wordt verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt

1) Voor functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op de website van het Vakblad Thuiszorg te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren te onthouden.

Voorbeeld: u logt in op een website en via een cookie weet ons systeem bij uw volgende bezoek aan dezelfde website dat u ingelogd bent. U hoeft dus niet opnieuw in te loggen.

2) Voor analytische doeleinden: om het gebruik van vakbladthuiszorg.nl te analyseren.

Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat het Vakblad Thuiszorg weet welke (onderdelen) van haar websites populair zijn.

3) Voor commerciële doeleinden: om bij te houden hoeveel en welke advertenties aan u zijn getoond (om te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet) en om te kunnen nagaan of u op een advertentie heeft geklikt.

Voorbeeld: voor het vertonen van een video kan aan u een commercial worden vertoond. Om te voorkomen dat u telkens dezelfde commercial ziet, kan worden bijgehouden welke commercials al aan u zijn vertoond.

4) Voor “targeting” doeleinden: om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen, zodat op uw (vermoedelijke) interesses afgestemde advertenties kunnen worden vertoond. Dit profiel kan mede worden opgebouwd op basis van informatie van uw bezoek aan andere websites.

Voorbeeld: als u geregeld op www.telegraaf.nl/autovisie komt wordt er van uitgegaan dat u geïnteresseerd bent in auto’s

De door het Vakblad Thuiszorg op basis van bovenstaande verzamelde informatie kan worden gecombineerd met door het Vakblad Thuiszorg verwerkte persoonsgegevens. De door derden verzamelde informatie wordt echter niet gekoppeld aan door het Vakblad Thuiszorg  verwerkte persoonsgegevens. Het Vakblad maakt geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze door derden verzamelde informatie. Het gebruik van cookies en andere technieken door deze derde partijen, zoals hier bedoeld, is onderworpen aan hun eigen privacybeleid meestal aanwezig op hun eigen website(s).

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van vakbladthuiszorg.nl worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser.

Na het verwijderen en/of het weigeren van cookies kunt u overigens wel advertenties blijven zien.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die het Vakblad Thuiszorg eventueel op basis van de geplaatste cookies verwerkt is het Privacybeleid van het Vakblad Thuiszorg van toepassing.

Wijziging van deze Verklaring

Het Vakblad Thuiszorg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze cookieverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookieverklaring op de hoogte bent.

Deze Cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 01 augustus 2012.