Commissie ouderen langer zelfstandig

De Nederlandse bevolking is geleidelijk aan het vergrijzen. Op dit moment zijn er 1,3 miljoen mensen ouder dan 75. In 2030 zullen dat er 2,1 miljoen zijn en in 2040 maar liefst 2,5 miljoen. Van de thuiswonende 75-plussers maakt bijna een kwart gebruik van hulp en zorg. De vraag naar zorg zal toenemen. Daarnaast neemt […]

Eigen verantwoordelijkheid ouderenzorg

Door de stijgende uitgaven aan ouderenzorg gaan mantelzorg en eigen bijdragen een grotere rol spelen. Dit brengt risico’s met zich mee, vooral voor mantelzorgers en mensen met lage inkomens. De laagste inkomens maken vaak het meest gebruik van langdurige zorg en betalen daardoor relatief de hoogste eigen bijdragen. Een groter beroep op mantelzorg gaat ten […]

Hoe wordt de mantelzorg gewaardeerd?

Als verzorgende weet je als geen ander hoe groot het belang van goede mantelzorg is. Voor veel van je cliënten zijn hun mantelzorgers onmisbaar. Veel gemeenten geven een vergoeding aan deze mantelzorgers, maar de  hoogte en vorm van de vergoeding verschilt sterk. Dat blijkt uit onderzoek van thuiszorgorganisatie Zuster Jansen, zo meldt zusterjansen.nl. De gemeenten […]

Omgaan met kritiek van familie

Steeds vaker hoor je dat dementerenden te lang op de zorg moeten wachten die ze nodig hebben. Als je in een psychogeriatrisch verpleeghuis werkt, heb je vast weleens deze klacht te horen gekregen van de kinderen van de dementerende. De patiënt krijgt ook te weinig persoonlijke aandacht, laat staan de juiste zorg. Huub Buijssen legt aan […]

Wees blij dat je ze nog hebt

We worden tegenwoordig oud. Heel oud. En tegen de tijd dat we hulpbehoevend zijn is er geen luxe bejaardenflat meer waar we welkom zijn en vertroeteld worden tot aan een zachte dood. Mantelzorgers moeten het werk doen. Dat zijn meestal kinderen en kleinkinderen: zij geven liefde en zorg zo goed ze kunnen. En zijn ouders […]

Wijs mantelzorgers op verlof

De helft van de 3,5 miljoen mantelzorgers in Nederland neemt vrije dagen op om voor een naaste te zorgen. Ze weten niet dat er wettelijke mogelijkheden zijn om verlof op te nemen.In 2012 voelden 220.000 mantelzorgers zich zwaar belast. Dit kan er toe leiden dat ze niet meer kunnen werken en uiteindelijk ook de zorg […]

Handen in huis

Als verzorgende zie je vaak dat mantelzorgers het niet meer alleen redden. Ze hebben hulp nodig. Die hulp is bijvoorbeeld te regelen via Handen in Huis. Deze landelijke vrijwilligersdienst zorgt voor 24-uurs vervanging van vaste mantelzorgers van thuiswonende hulpbehoevenden. Door deze vervanging kan de mantelzorger met een gerust hart op vakantie gaan. Ook kan de […]

Werk samen met mantelzorgers

Nu mensen langer thuis moeten blijven wonen en meer een beroep doen op hulp uit hun omgeving, is een goede samenwerking tussen mantelzorgers en verzorgenden essentieel. Van alle zorgverleners zijn met name verzorgenden in de thuiszorg het best in staat om een band met mantelzorgers op te bouwen. Zij zijn fysiek heel dichtbij, ze komen […]

Wat is mantelzorg?

Naast elke cliënt van een verzorgende staat een mantelzorger. In elke zorgsituatie heb je te maken met een partner, kind, vriend of buur die zich in meer of mindere mate verantwoordelijk voelt voor degene die zorg nodig heeft. Nu mensen langer thuis moeten blijven wonen, zullen ze steeds meer een beroep doen op hun omgeving […]

Ik ben niet kwijt

Wat er gebeurt als je de liefde van je leven langzaam kwijtraakt aan dementie? Thom en Sjef zijn dertig jaar samen – vanaf een tijd dat homoseksualiteit nog nauwelijks bespreekbaar was – als blijkt dat Thom aan het dementeren is. Langzaam ziet Sjef zijn bruisende, intelligente en sociale partner veranderen in een onzekere en opvliegende […]