Wijs mantelzorgers op verlof

De helft van de 3,5 miljoen mantelzorgers in Nederland neemt vrije dagen op om voor een naaste te zorgen. Ze weten niet dat er wettelijke mogelijkheden zijn om verlof op te nemen.In 2012 voelden 220.000 mantelzorgers zich zwaar belast. Dit kan er toe leiden dat ze niet meer kunnen werken en uiteindelijk ook de zorg niet meer kunnen opbrengen. In het kort kunnen mantelzorgers drie soorten verlof aanvragen:

  • Calamiteitenverlof is bedoeld voor de opvang en zorg bij acute problemen, gedurende de tijd die nodig is om een oplossing te vinden.
  • Kortdurend zorgverlof is bedoeld om enkele dagen verlof op te nemen voor de zorg voor kinderen, partner of ouders, gedurende maximaal twee keer het aantal uren dat iemand per week werkt. De werkgever betaalt dan minimaal 70% van het loon door.
  • Langdurend zorgverlof wordt niet doorbetaald. Men kan dit binnen een jaar maximaal zes keer het aantal uur dat men per week werkt opnemen, zonder de baan te verliezen. Het kabinet is van plan de mogelijkheden voor langdurend zorgverlof uit te breiden.