Hoe wordt de mantelzorg gewaardeerd?

Als verzorgende weet je als geen ander hoe groot het belang van goede mantelzorg is. Voor veel van je cliënten zijn hun mantelzorgers onmisbaar. Veel gemeenten geven een vergoeding aan deze mantelzorgers, maar de  hoogte en vorm van de vergoeding verschilt sterk. Dat blijkt uit onderzoek van thuiszorgorganisatie Zuster Jansen, zo meldt zusterjansen.nl.

De gemeenten zijn wettelijk verplicht om een waardering toe te kennen aan de mantelzorgers. Deze kan worden opgevraagd bij het wmo-loket van de gemeente waar de persoon in kwestie zorg krijgt. Zuster Jansen vergeleek de vergoedingen van 37 Nederlandse gemeente, waarbij zij rekening hield met diversiteit: zo werden de hoofdsteden onderzocht, alsmede de armste en rijkste gemeenten van ons land.

De hoogste waardering, een bedrag van 250 euro, ontvingen mantelzorgers uit Haarlem en Bloemendaal. In Breda en Venlo was dat 75 euro. Het gemiddelde bedrag dat de onderzochte gemeenten aan de mantelzorgers toekenden, was een vergoeding van 148 euro.

Soms werd ook gekozen voor een vergoeding in natura. Mantelzorgers in Groningen krijgen een ijsje of een bos bloemen, in Rotterdam 25 euro OV-tegoed en in Utrecht ontvangen ze een heuse mantelzorgtaart.

Andere gemeenten, waaronder Leeuwaren en Pekela, hebben de mantelzorgwaardering helemaal afgeschaft. Ook in Wassenaar en Zwolle is er geen sprake meer van een vergoeding, maar deze gemeenten hebben de zogenaamde ‘mantelzorgdag’ in het leven geroepen.