Eigen verantwoordelijkheid ouderenzorg

Door de stijgende uitgaven aan ouderenzorg gaan mantelzorg en eigen bijdragen een grotere rol spelen. Dit brengt risico’s met zich mee, vooral voor mantelzorgers en mensen met lage inkomens. De laagste inkomens maken vaak het meest gebruik van langdurige zorg en betalen daardoor relatief de hoogste eigen bijdragen. Een groter beroep op mantelzorg gaat ten koste van de mantelzorgers. Het is slecht voor hun gezondheid en ze krijgen er psychische klachten door. In landen zoals Duitsland en Japan speelt mantelzorg een veel grotere rol, waardoor mensen ook tijdelijk minder kunnen werken, zodat zij daarnaast nog tijd te hebben voor mantelzorg. In Nederland komt dit weinig voor. De overheid kan aanvullend beleid gaan voeren om deze groepen te ontzien, door de pensioenuitkering te flexibiliseren en de bekendheid over deeltijdpensioen te vergroten.

Daarnaast zou de overheid aandacht moeten besteden aan het faciliteren van mantelzorg, zonder dat dit leidt tot inkomensverlies of lagere kansen op werk wanneer de mantelzorger een nieuwe baan zoekt.

Bron: Erasmus School of Health Policy & Management