Wat is mantelzorg?

Naast elke cliënt van een verzorgende staat een mantelzorger. In elke zorgsituatie heb je te maken met een partner, kind, vriend of buur die zich in meer of mindere mate verantwoordelijk voelt voor degene die zorg nodig heeft. Nu mensen langer thuis moeten blijven wonen, zullen ze steeds meer een beroep doen op hun omgeving voor hulp. De bijdrage die mantelzorgers leveren zal maatschappelijk steeds belangrijker worden.

Wanneer wordt gewone hulp ‘mantelzorg’?

Bijna iedereen zorgt weleens voor iemand. Als je meer dan acht uur per week nodig hebt voor de zorg of het duurt langer dan drie maanden, valt het onder de noemer mantelzorg. Hieronder valt niet de gebruikelijke zorg voor familieleden of huisgenoten als het reguliere huishouden.

Momenteel zijn er in Nederland rond de 1,1 miljoen mantelzorgers. Meer dan 40 procent van hen voelt zich zwaarbelast of overbelast. Voor de meesten is het zorgen voor je naasten niet minder dan logisch. Toch lopen ze tegen problemen aan. Het is bijvoorbeeld lastig te combineren met een baan en het vinden van vervanging als je als mantelzorger op vakantie gaat is niet altijd even makkelijk. Het laatste kan ook leiden tot het maken van extra kosten.

Ondersteuning van de overheid en Mezzo

De overheid heeft voor mantelzorgers de respijtzorg en het mantelzorgcompliment in het leven geroepen. In het kort houdt het in dat de mantelzorger ondersteuning krijgt als hij of zij verlof wil en beroep kan doen op een kleine uitkering, afhankelijk van de situatie. Naast deze bestaande handvatten, zet de overheid zich in om mantelzorg te betrekken bij hulp via de Wmo en de AWBZ.  Dat laatste is nu nog toekomstmuziek.

Jaarlijks is er de Dag van de Mantelzorg. De Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg, Mezzo, steekt mantelzorgers op deze dag een hart onder de riem door ze erkenning te geven voor hun werk. In het hele land organiseren gemeentes, welzijnsorganisaties, kerken en overige instellingen activiteiten om mantelzorgers een hart onder de riem te steken en te inspireren. De Dag van de Mantelzorg vindt plaats in de Week van Chronisch Zieken in november.