Steeds meer 80-plussers overlijden na valpartij

In 2016 overleden zes keer zo veel 80-plussers na een val als in 2000. Het aantal 80-plussers dat na een ongelukkige val overlijdt, is sterk toegenomen: van 391 in het jaar 2000 naar 2.501 in 2016. Die ruime verzesvoudiging blijkt uit de overlijdensstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat kan lang niet alleen […]

Vallen en ouderen

Met het ouder worden vermindert de spierkracht, flexibiliteit en het evenwicht. Waar vallen ze het meest? Wat zijn de gevolgen van een val? Vallen en ouderen in cijfers. 25% van de zelfstandig wonende ouderen van boven de 70 jaar valt één keer per jaar 15% van de ouderen valt twee keer of vaker in een […]

Valdetectie bij ouderen

Ouderen leven langer en blijven langer zelfstandig wonen. Het komt echter steeds vaker voor dat ze ten val komen. Volgens eerder onderzoek vallen thuiswonende ouderen boven 75 jaar minstens 1 keer per jaar. Dit neemt alleen maar toe als ze ouder worden, met ergere letsels en langere ziekenhuisopnames tot gevolg. Kunnen smartphones met valdetectie op […]