Valdetectie bij ouderen

Ouderen leven langer en blijven langer zelfstandig wonen. Het komt echter steeds vaker voor dat ze ten val komen. Volgens eerder onderzoek vallen thuiswonende ouderen boven 75 jaar minstens 1 keer per jaar. Dit neemt alleen maar toe als ze ouder worden, met ergere letsels en langere ziekenhuisopnames tot gevolg. Kunnen smartphones met valdetectie op een betrouwbare en acceptable wijze worden ingezet voor ouderenzorg?

Enquête valdetectie

Onderzoekers aan de Universiteit van Amsterdam willen hier graag antwoord op geven. Hierbij hebben ze feedback nodig van zorgverleners en ouderen zelf. Wil je 5 minuten meehelpen aan het onderzoek? Dat kan en wordt wordt erg op prijs gesteld! Ga naar de enquête over valdetectie.

Valpreventie door beweging

Beter dan het signaleren van een val is natuurlijk het voorkomen van een val. Eén van de middelen om het vallen te voorkomen is zorgen voor voldoende beweging. Dit zorgt ervoor dat de cliënt beter het evenwicht bewaart. In België is daar deze handige activiteitenpiramide voor gemaakt!

valpreventie ouderen