Tips voor gebruik eHealth

Het gebruik van eHealth blijft achter vergeleken bij het aanbod blijkt uit de eHealth Monitor 2017. Dit is een jaarlijks onderzoek naar elektronische gezondheidscommunicatie uitgevoerd door Nictiz en NIVEL. Onlangs heeft de Federatie Medisch Specialisten een handreiking uitgebracht om het gebruik van eHealth-toepassingen, zoals een e-consult, te stimuleren. Sinds 1 januari 2018 worden e-consulten bovendien […]

Apps voor verzorgenden

In hoog tempo neemt het aantal apps die in de gezondheidszorg kunnen worden ingezet toe. De tijd is voorbij dat mensen met gezondheidsproblemen alleen via rechtstreeks contact bij hun zorg- of hulpverlener terechtkomen. Dankzij de mogelijkheden die internet biedt, wil een groeiend deel van hen zelf de regie in handen nemen. Langs de digitale weg […]