Tips voor gebruik eHealth

tips gebruik eHealth

Het gebruik van eHealth blijft achter vergeleken bij het aanbod blijkt uit de eHealth Monitor 2017. Dit is een jaarlijks onderzoek naar elektronische gezondheidscommunicatie uitgevoerd door Nictiz en NIVEL. Onlangs heeft de Federatie Medisch Specialisten een handreiking uitgebracht om het gebruik van eHealth-toepassingen, zoals een e-consult, te stimuleren. Sinds 1 januari 2018 worden e-consulten bovendien vergoed. Nictiz verwacht hierdoor een toename in het aantal patiëntportalen met e-consult en videobellen.

Chronisch zieken maken wel steeds meer gebruik van eHealth. Bijna een kwart van de chronisch zieken heeft bij de huisarts online inzage in hun voorgeschreven medicatie. Zijn vonden dit nuttig, omdat ze zo meer inzicht en controle hebben over hun medicatie. Daarnaast heeft de helft van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen in 2017 zelfstandig gezondheidswaarden gemeten. Dan gaat het bijvoorbeeld om gewicht, bloeddruk en suikerwaarden. Ook zorgverleners maken meer gebruik van eHealth. Medisch specialisten maken meer gebruik van online inzage in medische dossiers en ruim vier op de tien verpleegkundigen en verzorgenden werkt met een elektronisch patiëntenportaal. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2016.

Bij huisartsen en reguliere patiënten kan het gebruik nog verder aangemoedigd worden volgens de eHealth Monitor door een helder beeld te geven over de mogelijkheden van eHealth en de veiligheid van de communicatie en data. Ook als verzorgende kun je inschatten of een medische app betrouwbare of waardevolle informatie levert.

De informatie kan bijvoorbeeld heel eenzijdig zijn, omdat er een organisatie achter zit die misschien vooral als doel heeft om een product te verkopen. Het kan dus erg lastig zijn om een goede en nuttige app te onderscheiden van een nutteloze of onbetrouwbare app.

Er bestaan apps die diagnoses kunnen stellen of medische adviezen geven. Dat mag niet zomaar en daarom moeten ze voldoen aan strenge Europese regelgeving. Daarna krijgen ze pas een zogeheten CE-markering. De inspectie voor de gezondheidszorg (igZ) zegt de regels streng te handhaven en met extra inspecteurs actiever te controleren. Boetes voor foute apps kunnen oplopen tot honderdduizenden euro’s, ze zullen erna niet meer te downloaden zijn.

Tips die helpen om een geschikte app te vinden:

1. Kijk of is vermeld of de aangeboden informatie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

2. Controleer of de aanbieder een privacybeleid heeft en of deze up-to-date is conform  de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is.

3. Controleer hoe je contact kunt opnemen met de aanbieder.

4. Kijk naar de afzender: is de app afkomstig van of gesteund door een arts, zorginstelling, kennisinstituut of patiëntenvereniging?

5. Is de app beschikbaar voor het besturingssysteem van je smartphone of tablet of van die van de patiënt?

6. Lees de reviews op de digitalezorggids.nl, een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland of op Medisch Contact. Daar vind je duizenden medische apps en waarderingen van gebruikers, zorgverleners en andere experts.

Vertrouw je een app niet, meld dit bij de inspectie voor de gezondheidszorg.

De tips uit dit bericht komen uit twee eerdere artikels in de Thuiszorg over eHealth en Medische apps. Nog geen lid van het Vakblad Thuiszorg? Meld je nu aan >>