Is veilige zorg altijd goede zorg?

De zorg wordt niet veiliger door te reguleren. Dat is de conclusie van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid in ‘Veilige zorg, goede zorg?’. Veiligheid is een groot goed in de zorg, en in de afgelopen decennia is veel geïnvesteerd in het veiliger maken van zorg en het beheersen van risico’s. Het aantal vermijdbare fouten […]

Onvoldoende over ondervoeding in het onderwijs

Tijdens de opleidingen voor verpleegkundigen en verzorgenden gaat slechts 0,4 procent van de lessen over voeding. Dat kan en moet anders volgens de Stuurgroep Ondervoeding. Goede voedingszorg is een essentieel onderdeel van de verpleegkundige zorg, omdat het veel complicaties en slechte genezing kan voorkomen. Het is cruciaal dat verpleegkundigen en verzorgenden ondervoeding tijdig herkennen. Binnen […]

Migranten: kwetsbaar en veerkrachtig

Marokkaanse en Turkse migrantenouderen zijn vaak uitstekend in staat om een goede oude dag te hebben. Om de hulpbehoevende ouderen goede zorg te bieden, is een cultuurverandering nodig. Zowel bij de zorginstellingen als bij de ouderen en hun kinderen. Dat betoogt prof. dr. Tineke Fokkema, hoogleraar Ageing, Families and Mirgration aan de Erasmus University Rotterdam, […]