Is veilige zorg altijd goede zorg?

De zorg wordt niet veiliger door te reguleren. Dat is de conclusie van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid in ‘Veilige zorg, goede zorg?’.

Veiligheid is een groot goed in de zorg, en in de afgelopen decennia is veel geïnvesteerd in het veiliger maken van zorg en het beheersen van risico’s. Het aantal vermijdbare fouten is afgenomen, maar aan deze strategie lijkt een einde te komen. Tegelijkertijd wordt ook duidelijk dat te veel nadruk op veiligehid een negatief effect kan hebben. Instrumenten om veiligheid te reguleren schieten soms hun doel voorbij, ze laten weinig ruimte om afwegingen te maken en te leren van fouten.

Veiligheid is niet de enige waarde die leidt tot goede zorg. Het beschermen van patiënten kan ten koste gaan van andere dingen die belangrijk zijn in het leven. Goede ontsmetting tijdens een operatie is uiteraard belangrijk, daar valt niet aan te tornen. ‘Maar moet je iemand het wandelen verbieden als er kans is op vallen?’, zegt Maartje Schermer, voorzitter van het CEG. ‘Als een persoon zich gesneden heeft aan een mes, moet iedereen dan de toegang tot de messen ontzegt worden, zodat niemand leert goed met een mes om te gaan?’ Volgens haar moet er een verschuiving komen van het reguleren van veiligheid naar het afwegingen maken tussen waarden. Ook moet er ruimte komen om te leren, niet alleen van fouten, maar ook en vooral van de dingen die goed gaan.’

Bron: Centrum voor Ethiek en Gezondheid