Migranten: kwetsbaar en veerkrachtig

migrantenouderen

Marokkaanse en Turkse migrantenouderen zijn vaak uitstekend in staat om een goede oude dag te hebben. Om de hulpbehoevende ouderen goede zorg te bieden, is een cultuurverandering nodig. Zowel bij de zorginstellingen als bij de ouderen en hun kinderen. Dat betoogt prof. dr. Tineke Fokkema, hoogleraar Ageing, Families and Mirgration aan de Erasmus University Rotterdam, in haar oratie Migranten van het eerste uur: een verloren generatie op leeftijd?

Het onderzoek naar Marokkaanse en Turkse ouderen gaat vooral uit naar hun hogere kwetsbaarheid. De ouderen hebben gemiddeld minder inkomen, hebben vaker lichamelijke en psychosociale gezondheidsproblemen en zijn slechter gehuisvest dan autochtone ouderen. Maar ten opzichte van hun leeftijdsgenoten in Turkije en Marokko gaat het de ouderen goed af, vanwege hun hogere welvaart, betere medische zorg, meer toekomstperspectief voor hun (klein)kinderen en meer persoonlijke vrijheid.

Er zijn wel aanpassingen nodig voor zwaar hulpbehoevenden. Cultuursensitieve zorg helpt hierbij. Marokkaanse en Turkse ouderen en hun kinderen zullen moeten leren te erkennen dat mantelzorg niet altijd de enige goede of meest geschikte zorg is. Die mantelzorg schuurt steeds meer met het drukke werk- en gezinsleven van de mantelzorgers. Tineke Fokkema pleit voor een keurmerk voor cultuursensitieve zorg voor zorginstellingen, waaruit blijkt dat er een migrantvriendelijk beleid wordt gevoerd. Dit kan het proces van acceptatie bij ouderen en hun kinderen versnellen.

Bron: Erasmus University Rotterdam