Samenwerking palliatieve zorg

De zorg voor mensen in de kwetsbare laatste levensfase verbeteren. Dat willen de zorgaanbieders in de palliatieve zorg. Ze zetten in op het gesprek met de patiënt en op samenwerking tussen verschillende zorgprofessionals en organisaties. Ze zien graag dat de bekostiging hierop aansluit. Iedereen is het eens over hoe palliatieve zorg eruit zou moeten zien: […]

Palliatieve sedatie thuis

Het aantal mensen dat in de thuissituatie voor hun overlijden palliatieve sedatie krijgt, is het afgelopen jaar met vijf procent toegenomen naar 34.000. Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase om zijn, soms ondraaglijk, lijden te verlichten. Het is geïndiceerd bij patiënten die onbehandelbare ziekteverschijnselen hebben […]

Palliatief verlof

Veel Nederlanders vinden dat er een regeling moet komen voor palliatief verlof, blijkt uit onderzoek van het Landelijk Expertisecentrum Sterven. Bij palliatief verlof mag een werknemer met toestemming van de werkgever afwezig zijn, wanneer een naaste zal sterven. Op die manier kunnen zij meer tijd, steun en aandacht geven in de laatste levensfase. 86 procent […]