Palliatieve sedatie thuis

Het aantal mensen dat in de thuissituatie voor hun overlijden palliatieve sedatie krijgt, is het afgelopen jaar met vijf procent toegenomen naar 34.000. Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase om zijn, soms ondraaglijk, lijden te verlichten.

Het is geïndiceerd bij patiënten die onbehandelbare ziekteverschijnselen hebben en naar verwachting binnen een tot twee weken zullen overlijden. De sedatie kan continu, voor enkele uren van de dag of met tussenpozen worden toegepast. Het heeft beslist niet als doel het leven te beëindigen, zoals bij euthanasie wel het geval is. Het meest gebruikte medicijn hiervoor is midazolam. In vijf procent van de gevallen werd levomepromazine gebruikt.

Op basis van gegevens van het CBS zijn er in 2017 ongeveer 150.000 mensen overleden. Dit betekent dat er vorig jaar bij meer dan een op de vijf mensen sprake was van palliatieve sedatie in de thuissituatie. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2010. De stijging van de toepassing van palliatieve sedatie is in de loop van de jaren gestaag maar stabiel toegenomen.

Bron: SFK