Richtlijn ouderenmishandeling

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) overhandigde de richtlijn vermoeden van ouderenmishandeling in het medisch-specialistische zorgdomein aan minister Hugo De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De nieuwe richtlijn helpt zorgverleners om alert te zijn, tijdig misstanden te signaleren en adequate maatregelen te nemen. Eén op de twintig thuiswonende 65-plussers heeft ooit te […]