Richtlijn ouderenmishandeling

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) overhandigde de richtlijn vermoeden van ouderenmishandeling in het medisch-specialistische zorgdomein aan minister Hugo De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De nieuwe richtlijn helpt zorgverleners om alert te zijn, tijdig misstanden te signaleren en adequate maatregelen te nemen.

Eén op de twintig thuiswonende 65-plussers heeft ooit te maken gehad met ouderenmishandeling. Dit blijft vaak onbekend, omdat het onderwerp vaak taboe is. De NVKG stelt dat je ouderenmishandeling alleen oplost wanneer ziekenhuizen, gemeenten, huisartsenpraktijken en alle andere betrokken zorgprofessionals samenwerken.

De nieuwe richtlijn bevat relevante signalen en risicofactoren om verschillende vormen van ouderenmishandeling te herkennen. Het advies is om een signaleringsvraag over een (vermoeden van) ouderenmishandeling op te nemen in het medisch dossier, zodat alle betrokken partijen zich hier bewust van zijn. Verder bevat de richtlijn wet- en regelgeving die van toepassing is op ouderenmishandeling en afwegingsprincipes voor zorgvuldig handelen.

Vroegtijdig signaleren van en handelen bij (een vermoeden van) ouderenmishandeling staat centraal, evenals het verbeteren van de organisatie en zorg voor deze patiënten. Het gaat niet altijd om bewuste mishandeling; vaak is een mantelzorger overbelast. Ouderenmishandeling kan leiden tot lichamelijke, psychische en materiële schade. Het is daarom belangrijk dat dit tijdig wordt gesignaleerd en adequate maatregelen worden genomen.

Bron: NVKG