ouderenwoningen

Stimuleringsregeling voor ouderenwoningen

Het kabinet wil de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen bevorderen door een stimuleringsregeling in het leven te roepen om bewonersinitiatieven en sociale ondernemers te ondersteunen. Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Daarom is er steeds meer >>lees meer