Stimuleringsregeling voor ouderenwoningen

ouderenwoningen v2

Het kabinet wil de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen bevorderen door een stimuleringsregeling in het leven te roepen om bewonersinitiatieven en sociale ondernemers te ondersteunen.

Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Daarom is er steeds meer behoefte aan innovatieve vormen die zorg, ondersteuning en een vorm van gemeenschappelijk wonen combineren. Bijvoorbeeld door de bouw van een hofje of door een oud schoolgebouw te transformeren in appartementen voor ouderen. De voorwaarde is dat het gaat om vernieuwende, kleinschalige en geclusterde woonzorg-arrangementen voor mensen met een laag- of middeninkomen met levensloopbestendige of makkelijk aanpasbare woning. Deze initiatieven komen moeilijk van de grond. Banken, pensioenfondsen en investeerders stellen beperkt middelen beschikbaar voor ouderen met lagere- en middeninkomens.

De stimuleringsregeling helpt nieuwe wooninitiatieven bij de financiering met een garantiestelling of lening. De regeling bestaat uit drie delen: een subsidie voor de initiatieffase, borgstelling door de overheid voor de planontwikkelfase en een borgstelling voor een achtergestelde lening van 15 procent van de stichtingskosten bij de bouw- en nafinancieringsfase. Hiermee kunnen de komende jaren naar verwachting jaarlijks vijftig projecten worden geborgd. Vanaf 2021 zal de overheid maximaal 164,4 miljoen euro aan uitstaande borgstellingen hanteren. De regeling wordt in het voorjaar van 2019 opengesteld.

Bron: Rijksoverheid