Boek over mantelzorg

Werkende mantelzorgers staan sinds kort op de beleidsagenda van de overheid: als burgers die recht hebben op maatschappelijke participatie en professionele ondersteuning en als werknemers die recht hebben op betaald of onbetaald zorgverlof. Dit boek geeft de onderzoeksresultaten van het combineren van mantelzorg voor een naaste met een betaalde baan aan de hand van interviews […]

Wees blij dat je ze nog hebt

We worden tegenwoordig oud. Heel oud. En tegen de tijd dat we hulpbehoevend zijn is er geen luxe bejaardenflat meer waar we welkom zijn en vertroeteld worden tot aan een zachte dood. Mantelzorgers moeten het werk doen. Dat zijn meestal kinderen en kleinkinderen: zij geven liefde en zorg zo goed ze kunnen. En zijn ouders […]