Boek over mantelzorg

Werkende mantelzorgers staan sinds kort op de beleidsagenda van de overheid: als burgers die recht hebben op maatschappelijke participatie en professionele ondersteuning en als werknemers die recht hebben op betaald of onbetaald zorgverlof.

mantelzorg in ontmantelde privesfeerDit boek geeft de onderzoeksresultaten van het combineren van mantelzorg voor een naaste met een betaalde baan aan de hand van interviews met werkende mantelzorgers. Hun ervaringen sturen het verhaal over zorgen en werken onder ongunstige condities, over privé-verantwoordelijkheden en publieke verplichtingen, normale en bovennormale zorg, regelingen en regelwerk, tijd en ruimte.

Een boeiend en goed geschreven boek, met vele citaten uit de interviews, over een actueel thema. Het is niet alleen geschikt voor mantelzorgers zelf, maar ook voor iedereen die te maken heeft met mantelzorgers.

>>Bestel het boek hier.

Deze actie is gesloten. De winnaar heeft per e-mail bericht gehad.