Actieplan wintersterfte hard nodig

Griep en longontsteking hebben Nederland de afgelopen 16 weken in haar greep gehouden. Hoewel de meest recente cijfers nog niet bekend zijn, zijn naar schatting meer dan 8.000 mensen overleden aan de gevolgen van griep. Deze en andere opmerkelijke cijfers werden deze week gemeld in Tijd voor Max deze week. Ziekenhuizen liggen nog steeds vol met grieppatiënten, vaak ook met ernstige complicaties. Er is sprake van grote drukte op de Spoedeisende Hulp; operaties zijn uitgesteld, ook vanwege griepgevallen onder ziekenhuismedewerkers.

Manon Vanderkaa, directeur van seniorenorganisatie KBO-PCOB stelt: “Het is de hoogste tijd voor een nationaal actieplan. Op een nieuwe stille ramp zit niemand te wachten”.  KBO-PCOB is van mening dat nog veel preventiemogelijkheden onbenut blijven. Daarom onze oproep  om  op korte termijn om tafel te gaan zitten met het ministerie van VWS, patiëntenverenigingen, artsen en  verpleegkundigen, maar ook met  zorgverzekeraars, GGD-Nederland, en  werkgevers- en werknemersorganisaties.  Vaccinatiedeskundige en vaste huisarts van het MAX-televisieprogramma Tijd voor MAX  dokter Ted van Essen sluit zich hierbij volmondig aan: “We moeten goed nagaan waardoor deze hoge sterfte wordt veroorzaakt.  In elk geval moeten we de dalende trend in de vaccinatiegraad keren, zodat meer senioren beschermd zijn tegen griep”. Volgens de meest recente cijfers (2016) lag de vaccinatiegraad in  risicogroepen op 54 procent. Het streefgetal is een dekking van 75 procent.

Een ander punt is adequate voorlichting over het voorkomen van griep en longontsteking door een bewustwordingscampagne onder het grote publiek. Hygiënische en andere maatregelen moeten hierbij aan bod komen. Bij het opstellen van het actieplan moet ook gekeken worden in hoeverre het loont om vaccinatie van zorgverleners verplicht te stellen. Nogal wat mensen lopen griep op via een hulpverlener in onder andere het ziekenhuis, maar ook vice versa.

De aanhoudende griep van de afgelopen maanden heeft voor veel persoonlijk leed gezorgd en torenhoge maatschappelijke kosten. De griepepidemie die momenteel ten einde loopt, eist vooral zijn tol onder ouderen. Alleen al in de leeftijdscategorie 65 tot 80-jarigen stijgt het aantal sterfgevallen deze winter met 12 procent.  Onder 80-plussers is het aantal sterfgevallen tijdens de afgelopen winterperiode zelfs 26 procent meer dan gemiddeld in de afgelopen 5 jaar.

Bron: MAX