Actieplan wintersterfte hard nodig

Griep en longontsteking hebben Nederland de afgelopen 16 weken in haar greep gehouden. Hoewel de meest recente cijfers nog niet bekend zijn, zijn naar schatting meer dan 8.000 mensen overleden aan de gevolgen van griep. Deze en andere opmerkelijke cijfers werden deze week gemeld in Tijd voor Max deze week. Ziekenhuizen liggen nog steeds vol […]

Misstanden pijn en pijnstillende middelen

Opioïden nemen een belangrijke plaats in als pijnstiller. Het zijn krachtige middelen waarmee heel veel ervaring is opgedaan. Er zijn al miljoenen patiënten mee behandeld. Toch bestaan er nog veel fabels en onduidelijkheden over. Hierdoor krijgen vooral veel ouderen niet de pijnbehandeling die ze zouden moeten krijgen, met alle gevolgen van dien. Hier zijn enkele […]

Onderzoekresultaten gebruik thuismedicatie tijdens ziekenhuisopname positief

Het doorgebruiken van thuismedicatie gedurende een ziekenhuisopname van een patiënt voorkomt verspilling van geneesmiddelen. Bovendien wordt het als prettiger ervaren door de patiënt. Dr. Hein van  Onzenoort, ziekenhuisapotheker en collega’s onderzochten wat het effect was bij patiënten van het doorgebruiken van thuismedicatie gedurende een ziekenhuisopname.  De patiënttevredenheid bleek hoog, met 83% van de ondervraagde patiënten […]