Zijn er meer verzorgingshuizen nodig?

Tijdens de verkiezingsdebatten ging het regelmatig over de terugkeer van de zogenoemde ‘bejaardentehuizen’. Wooncomplexen waar mensen op leeftijd wonen en sociale contacten hebben. Vooral de SP en BBB zijn er voorstander van. Emeritus hoogleraar gerontologie Tinie Kardol snapt wel waar die behoefte vandaan komt, legt hij uit in Villa VdB op NPO1.

Drempel

Er zit een enorme afstand tussen thuis blijven wonen en de huidige verpleeghuizen. Het huidige beleid spoort ouderen aan zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, zolang het nog gaat. Het moet dan ook erg slecht gaan, mocht iemand naar een verpleeghuis gaan. Dit ziet de hoogleraar als een soort intensive care voor ouderen. Voor een verpleeghuis moet je lichamelijk veel mankeren én geestelijk achteruitgaan. Dan kan je terecht, als je het geluk hebt dat er geen lange wachtlijst is.

Hulp in de buurt

Als mensen thuis willen blijven wonen, moeten er wel mensen in hun directe omgeving zijn die kunnen mantelzorgen. Maar er is een tekort aan mantelzorgers.Degenen die wel mantelzorgen, dragen een enorme last op hun schouders zonder veel professionele hulp in de buurt.

Behoefte aan verzorgingshuizen

Het merendeel van de Nederlanders ziet graag het verzorgingshuis terug blijkt uit onderzoek van Omroep Max. Datzelfde beeld komt ook uit eigen onderzoek van Kardol: 65- en 70-jarigen hebben hier in mindere mate aan, maar vanaf 75 jaar is er meer behoefte aan hulp en voorzieningen in de buurt. “Zij zijn meer dan bereid tot verhuizen. Maar waar kunnen ze dan wonen?”

Bron: NPO Radio 1