Wat vinden ouderen zelf belangrijk?

Wat vinden ouderen écht waardevolle verbeteringen als het gaat over wonen, welzijn en zorg? Niemand kan deze vragen beter beantwoorden dan ouderen zelf. Het ouderenplatform van BeterOud heeft aandachtspunten opgesteld en heeft verbeterprojecten getoetst vanuit het perspectief van ouderen. De uitkomsten zijn zojuist vastgelegd in een toetsingskader, oftewel: ‘de meetlat van de ouderen’.

Deze meetlat, oftewel het toetsingskader, geeft een overzicht van punten die voor ouderen belangrijk zijn gedurende drie fases in hun leven.

Voorbereiding op de toekomst

Ouderen verliezen in de loop der jaren meer en meer de grip op hun leven. Hoe kunnen zij er zelf voor zorgen dat ze zo lang mogelijk de regie houden? Het rapport noemt zeven punten die voor ouderen van belang zijn als ze zich voorbereiden op de toekomst. Voor hen zelf, maar ook voor overheden, zorginstellingen, woningstichtingen en anderen die zich bezighouden met het verbeteren van wonen, welzijn en zorg voor ouderen.

Het gaat erom dat ouderen:
1.Sociaal actief blijven;
2.Fysiek actief blijven;
3.Mentaal actief blijven;
4.Zorgen dat ze mee blijven tellen;
5.Zich voorbereiden op (mogelijke) beperkingen;
6.In gesprek gaan over wensen en behoeften;
7.Zich verdiepen in de mogelijkheden van moderne technologie.

Zo zelfstandig mogelijk wonen

Er blijken drie belangrijke onderdelen als het gaat om de manier waarop ouderen ‘thuis wonen met beperkingen’.

1. Ouderen kunnen veilig en prettig in hun huis wonen;
2. Ouderen wonen in een veilige buurt waar ze zich thuis voelen, met mensen en voorzieningen waar ze op terug kunnen vallen;
3. (Gezondheids)problemen worden op tijd gesignaleerd.

Deze drie delen hangen met elkaar samen. Ze zijn alle drie van belang voor ouderen om hun leven te kunnen leiden zoals zij willen.Bovendien hebben alle drie domeinen invloed op elkaar. Zo wordt een probleem rondom eenzaamheid mogelijk veroorzaakt door de woonsituatie en heeft de eenzaamheid mogelijk effect op de zorgvraag.

Van ziekenhuisopname tot zorg thuis

Hoe ouder, hoe meer zorg nodig is. Dit kan verschillende vormen aannemen. Het toetsingskader richt zich op ziekenhuiszorg (opname) en de overgang van ziekenhuis naar huis (transmurale zorg). Dat juist hier aandacht voor wordt gevraagd, is omdat een groot deel van de ouderen slechter uit het ziekenhuis komt, dan dat ze erin gaan. Vandaar dat het belangrijk is om bij ziekenhuisopname alert te zijn op de mogelijke risico’s en om de terugkeer naar huis goed voor te bereiden. Ziekenhuizen moeten de overgang naar huis zo goed mogelijk laten verlopen.

Er zijn 5 aandachtspunten waar ouderen en zorgorganisaties rekening mee moeten houden bij ziekenhuisopname. Ouderen moeten hier om vragen. Het is van belang dat het ziekenhuis:
1.Bij opname de oudere test op risico’s (zoals een delier);
2.Zorgt voor een integraal behandelplan (over afdelingen en specialismen heen);
3.Vraagt naar de rol van familie en vrienden;
4.Gedurende de opname al voorbereidingen treft voor de overgang naar huis (of verpleeghuis);
5.Duidelijke informatie geeft bij ontslag en dit mondeling toelicht.

Lees de uitgebreide uitkomsten van het onderzoek op de website van BeterOud.