Verschillen mannen en vrouwen

verschillen mannnen en vrouwen veroudering

In veel Westerse landen leven vrouwen langer dan mannen, maar met meer ongezonde levensjaren. Maar het is nog grotendeels onbekend waarom mannen en vrouwen verschillend ouder worden en welke leefstijlfactoren een rol spelen. Het RIVM en de Vrije Universiteit (VU) gaan dit onderzoeken.

Het onderzoek richt zich op verschillen in fysiek, mentaal en cognitief functioneren bij het ouder worden. Ook wordt uitgezocht hoe leefstijlfactoren een rol spelen, zoals alcoholgebruik, beweging, inactiviteit, voeding en slaap. Het onderzoek richt zich op gegevens van twee langlopende verouderingsstudies. Daarnaast richt het onderzoek zich op de gezondheid van oudere vrouwen. Er wordt gekeken of er relevante leefstijlfactoren zijn die de gezondheid negatief beïnvloeden, en hoe deze factoren verbeterd kunnen worden.

Ook focussen de onderzoekers zich op mogelijke preventiemaatregelen bij vrouwen, zodat ze gezonder oud worden. Het onderzoek wordt gefinancierd vanuit het programma Gender en Gezondheid van ZonMW.

Bron: RIVM