Verkiezingen: de partijen over personeelstekorten in de zorg

Op 22 november gaan we naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Omdat een te hoge werkdruk een zeer voelbaar probleem is voor werkgevers en werknemers in de VVT (Verzorging, Verpleging en Thuiszorg), zijn we gedoken in dit verkiezingsthema. Welke veranderingen stellen de partijen voor om de personeelstekorten op te lossen?

VVD

Vaste zorgmedewerkers die extra willen werken, moeten kunnen reken op een meer-urenbonus. We versterken de afspraken met werkgevers om werken in vaste dienst aantrekkelijker te maken, met uitdagende functies en meer inspraak op roosters. Als er ruimte is voor salarisverhoging, kiezen wij voor de middengroepen.

NSC 

De komende jaren zal naar verwachting het tekort aan zorgprofessionals in de directe zorg in alle domeinen toenemen. Door de bureaucratie drastisch te verminderen, willen we het aantal professionals dat niet in de directe zorg werkt verminderen en ruimte geven aan de zorgprofessionals die in de directe patiëntenzorg werken.

Door middel van inzet van opleidingsfondsen en het persoonlijk ontwikkelbudget stimuleren we zijinstroom en herintreders in de zorg. De drempel om in te stromen moet lager worden door meer gebruik te maken van deelcertificaten en vrijstellingen vanwege kennis en ervaring op andere gebieden. Ook willen we een eenvoudiger erkenning van buitenlandse diploma’s en een betere begeleiding van statushouders.

Zorg- en welzijnsaanbieders en de regio’s zullen beleid moeten hebben voor goed werkgeverschap en werkplezier om personeel te behouden, door meer te investeren in bij- en nascholing van de medewerkers in lage functiegroepen, ziekteverzuim te verminderen, instroom te verbeteren en meer uren te werken, met name voor de schaarse beroepen zoals verpleegkundigen en verzorgenden. Daarnaast moet er aandacht zijn voor goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

PVV

Onze regering reageert op personeelstekorten door de zorg dan maar op te heffen. Dit is niet nodig! zo is de deeltijdfactor in de zorg 0,68, zijn zorgmedewerkers gemiddeld 40% van hun tijd kwijt aan administratie en is de overhead in de langdurige zorg opgelopen naar ruim 16%. Zonder zorgmedewerkers geen zorg! dan liggen ouderen in hun ontlasting en worden niet meer aangekleed of gewassen.

Elke zorgmedewerker is hard nodig! de pvv maakt daarom geld vrij om de personeelstekorten weg te werken. Bijvoorbeeld door het aannemen van nieuw personeel, het aantrekkelijker maken voor de huidige zorgwerknemers om meer uren te werken, het aanpakken van de administratietijd en overhead. Dan is er geen personeelstekort.

BBB

Opleidingsplaatsen moeten meer aansluiten op maatschappelijke behoeften. “er is nu een tekort aan huisartsen, terwijl sommige medisch specialisten geen passende baan vinden.

D66

Er zijn grote personeelstekorten in de zorg. Daar waar acute tekorten zijn, moeten zorgaanbieders en de overheid werken aan betere werkomstandigheden en ondersteuning van zorgprofessionals.

PvdD

Er komt meer capaciteit in de zorg. Meer ic-bedden, apparatuur, en vooral meer personeel zorgen voor een algeheel betere zorg en kunnen een eventuele ziekte-uitbraak beter opvangen.

CDA

We hebben iedereen op de arbeidsmarkt nodig om genoeg leraren voor de klas te houden, de zorg overeind te houden en de klimaattransitie waar te maken. meer gaan werken wordt daarom aantrekkelijker gemaakt door een eerlijker belastingstelsel.

FvD

De tekorten aan zorgmedewerkers worden voor een groot deel veroorzaakt door slechte arbeidsvoorwaarden. Door meer concurrerende arbeidsvoorwaarden kan de zorg weer aantrekkelijk gemaakt worden voor werknemers. Hieronder valt ook het verbeteren van de cao’s voor (academische) ziekenhuizen.

VOLT

Om de zorg een aantrekkelijke sector te houden om in te werken, is goed werkgeverschap, innovatie en een eerlijke beloning noodzakelijk. Momenteel komt 46% van de verzorgenden in de ouderenzorg elke maand geld tekort. De arbeidstekorten en het verzuim nemen toe in de sector zorg en welzijn. De verschillen tussen werkgevers zijn groot als het aankomt op verzuim, inzet van aantal zzp’ers en verloop van personeel.

De lonen in de zorg laten we aansluiten op de lonen in de rest van de publieke sector. De lonen in de zorg liggen 6 tot 9 procent lager dan vergelijkbare functies in de markt. Die loonkloof voelen medewerkers extra in een tijd dat alles duurder wordt.

JA21

De personeelstekorten in de zorg oplossen door het aanbieden van betere arbeidsvoorwaarden, scholingsmogelijkheden en het verminderen van de regeldruk.

Het personeelstekort in de zorg is een van de grootste bedreigingen voor het systeem. Daarbij komt dat uit onderzoek van het cbs blijkt dat circa 30% van de zorgmedewerkers de komende 10 jaar met pensioen gaat. Hoewel er veel waardering is uitgesproken, is er weinig concrete actie ondernomen. Ja21 streeft ernaar om werken in de zorg aantrekkelijker te maken, te beginnen met financiële compensatie. Verpleegkundigen, verzorgenden en thuiszorgmedewerkers zijn jarenlang ondergewaardeerd en verdienen meer dan alleen applaus. Ja21 wil de salarissen en vergoedingen in de zorg, vooral in de lagere schalen, ten minste met de inflatie laten meestijgen.

Bij de overige partijen staat er over dit onderwerp niets.

Bron: Verkiezingswijzer KNMG