Verbeteringen nodig voor slechthorendheid bij volwassenen

Zorginstituut Nederland heeft drie verbeterpunten gepubliceerd voor een betere hoorzorg voor volwassenen met slechthorendheid. Zorgverleners hebben momenteel te weinig aandacht voor het goed instellen van een hoortoestel. Ook is de nazorg niet overal op hetzelfde niveau en is de database met verzekerde hoortoestellen niet actueel, waardoor verzekerden deze niet kunnen raadplegen.

Het zorginstituut vindt de verbeteringen wenselijk om mensen met een verslechterd gehoor goed mee te laten draaien in de samenleving. Slechthorenden kunnen zonder de juiste handvatten en hulpmiddelen problemen ervaren op werk of op school.

Groot maatschappelijk probleem

Het gaat om grote aantallen mensen: ongeveer 1 miljoen van de Nederlanders is slechthorend. Het merendeel heeft last van perceptief gehoorverlies, wat ontstaat door schade aan de binnenoor. Dit houdt in dat signalen die nodig zijn om te horen, niet goed aankomen bij de hersenen. Naar verwacht zijn er in 2030 zo’n 1,7 miljoen slechthorenden in ons land. Dat betekent dus dat er in 7 jaar tijd 700.000 slechthorenden bij komen. Hoewel het meestal ouderen zijn met slechtere oren, hebben ook steeds meer jongeren gehoorverlies door overmatige blootstelling aan lawaai. Slechthorendheid is dus een groeiend maatschappelijk probleem, geeft het Zorginstituut Nederland aan. Toch is er bij zorgverleners onvoldoende aandacht voor deze problematiek en wordt de zorg voor volwassenen met perceptieve slechthorendheid niet voldoende nageleefd in de praktijk.

Verbeterpunten in de hoorzorg 

Hoorzorg bestaat uit meer dan een hoortoestel, maar dat wordt nu niet door alle zorgverleners verteld. Ook psychosociale hulpverlening of communicatietraining zijn onderdeel van de hoorzorg. 

Zorginstituut Nederland adviseert verbeteringen op drie thema’s: meer integrale en persoonsgerichte hoorzorg, verbeteren van de hoorhulpmiddelenzorg en verbeteren van de voorlichting aan slechthorenden. Hierover zijn inmiddels afspraken gemaakt. Met deze verbeteringen krijgen slechthorenden in de toekomst weer de zorg die zij nodig hebben om goed mee te komen in de samenleving.  De verbeteringen in de hoorzorg moeten uiterlijk 2026 gerealiseerd zijn.

Bron: zorginstituutnederland.nl