uitstel van betaling voor TSN

TSN Thuiszorg hoeft voorlopig de meeste rekeningen niet te betalen. De grootste landelijke aanbieder van huishoudelijke hulp heeft maandag uitstel van betalinggekregen van de rechtbank in Almelo. Het had daar vrijdag om gevraagd.

Buiten surseance
TSN hoeft voorlopig alleen salarissen, hypotheeklasten en belasting te betalen. Het uitstel van betaling geldt voor vijf bv’s van het concern. Van daaruit biedt het bedrijf de dienst `hulp bij het huishouden’ aan. Andere thuiszorgdiensten van TSN, zoals verpleging en palliatieve zorg, vallen buiten de surseance.

Voor de dienst huishoudelijke hulp van TSN werken in totaal 12.000 mensen. Zij blijven voorlopig aan het werk.

Twee curatoren
De rechtbank in Almelo heeft twee curatoren benoemd, mr. Van der Hel van Van der Hel Advocaten en mr. Daniels van Daniels Huisman Advocaten. Zij moeten beoordelen of de bedrijfsonderdelen nog door kunnen of dat TSN een faillissement moet aanvragen.

TSN had het al langer financieel moeilijk. Het bedrijf wijt dat voornamelijk aan de gemeenten, die te weinig zouden betalen voor huishoudelijke hulp.

Het Rijk heeft fors gekort op het budget voor deze zorg. Gemeenten lossen dat veelal op door de tarieven te verlagen en cliënten (ouderen, chronisch zieken en gehandicapten die zelf hun huis niet schoon kunnen houden) minder uren hulp te geven. Van familieleden en anderen uit de sociale kring van mensen verwacht de overheid dat zij helpen de gaten op te vangen die vallen in de professionele hulp.

Bron: Financieel Dagblad