Twente is uniek in Nederland met het aanpakken van personeelstekorten in zorg en welzijn

De Twente Board heeft de aanvraag voor subsidie van twee projecten gehonoreerd, hierdoor kunnen zorg- en welzijn organisaties samen met het LeerWerkLoket Twente, het Werkgeversservicepunt Twente en WGV zorg en welzijn een duurzame regionale samenwerking verankeren. Met de uitvoering van de projecten gaan zij samen de uitdaging van personeelstekorten aan. Enerzijds door het aantrekken van zij-instromers en anderzijds door het uitbreiden van deeltijdcontracten.

In Twente hebben bestuurders Zorg en Welzijn, de overheid, de onderwijspartijen en de zorgverzekeraar zich verenigd in het Bestuurlijk Netwerk Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ) Twente. Samen werken zij vanuit het Actieprogramma “Samen anders leren en werken” aan diverse projecten. Dankzij de subsidie van totaal ruim 1 miljoen euro kan Twente het personeelsprobleem in de gehele sector aanpakken.

ZorgStart Twente

Werkgevers in zorg en welzijn staan voor grote uitdagingen. De arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Eline Holten, namens het ROC lid van de stuurgroep TAZ Twente: “Steeds meer werkgevers geven aan dat niet het opleidingsniveau, maar levenservaring, stevig in je schoenen staan en je kunnen verhouden tot de mensen die afhankelijk zijn van een hulpvraag de belangrijkste criteria zijn voor toekomstig personeel. Dat biedt kansen voor mensen die (nog) niet over de juiste diploma’s beschikken, maar wel “hart voor de zorg” hebben.” ZorgStart biedt kansen aan zij-instromers om kennis te maken met het brede veld van zorg en welzijn. En dankzij ZorgStart krijgen werkgevers kandidaten aangeboden die passen bij hun vacatures én hun organisatie. Zo worden ze ondersteund en gefaciliteerd bij de instroom van nieuwe medewerkers. Arjan Kampman, namens de gehele overheid in Twente lid van de stuurgroep: “ZorgStart bestaat in Nederland in meerdere plaatsen, maar de aanpak in Twente is uniek door de samenwerking met het LeerWerkLoket Twente, het Werkgeversservicepunt Twente en WGV zorg en welzijn.”

Tijdens de pilot vanaf oktober 2023 bleek ZorgStart een groot succes. Binnen een week kwamen er 100 aanmeldingen, en deze bleven binnenstromen. Deelnemers volgden intakegesprekken, persoonlijke leerroutes en matches naar werk zijn gemaakt. Zo is Roy, voorheen schilder, nu begeleider bij Aveleijn. Door de subsidie kan ZorgStart 3 jaar lang gesubsidieerd worden aangeboden en kunnen we in die periode toewerken naar een financieel duurzame samenwerkingsstructuur. De verwachting is dat er zich per jaar 200 kandidaten aanmelden.

Het potentieel pakken (HPP)

Naast nieuwe medewerkers zit er veel onderbenut potentieel bij huidige medewerkers. Het uitbreiden van de, veelal kleine, deeltijdcontracten binnen de zorg- en welzijnssector kan een belangrijke oplossing zijn voor de tekorten. Uit onderzoek van HPP blijkt dat veel mensen die nu al werken in de zorg best bereid zijn om meer uren te draaien. In de zorgsector heeft bijna de helft van de 1,3 miljoen medewerkers een contract van 24 uur of minder. Heidi de Bruijn, voorzitter stuurgroep TAZ Twente: “Door echt anders te kijken naar de inzet van personeel en het brede gesprek te voeren met medewerkers blijkt dat 40%, onder voorwaarden, open staat voor uitbreiding in uren. De vraag is dan niet: wil je meer werken? Maar wat kunnen wij als werkgever voor jou doen zodat het voor jou aantrekkelijk wordt om meer uren te werken? Daar zit het verschil.”

Dankzij de subsidie kan HPP met 19 organisaties in Twente een verkennend onderzoek in de gehele sector uitvoeren naar het potentieel, de kansen en de belemmeringen om de deeltijdfactor in deze sector te verhogen. Van GGZ, VVT, huisartsen, welzijn tot jeugdzorg. Iedereen is zoekende naar oplossingen om de zorg goed, veilig en toegankelijk te houden. Met dit onderzoek en deze methodiek van anders kijken naar je personeel kan de gehele sector in Twente leren om het anders te doen. Liesbeth Laman Trip regiomanager WGV zorg en welzijn: “Uiteindelijk vormen we ook op dit thema weer een lerend netwerk samen. Al onze ervaringen willen we in samenwerking duurzaam verankeren en ik denk dat we juist daar in Twente zo goed in zijn.”