Bevrijdingsdag toen en nu

Nog steeds wordt er veel belang gehecht aan 4 en 5 mei volgens onderzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Net als in andere jaren, hechten ouderen meer belang aan beide dagen dan jongeren. En hoe ouder, hoe belangrijker de twee dagen voor die persoon zijn.

De laatste jaren was een verschuiving te zien in wie men op 4 mei herdenkt en wat men op 5 mei viert. Steeds meer mensen dachten op 4 mei aan alle slachtoffers uit de hele wereld van alle oorlogen en steeds minder mensen denken specifiek aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Deze trend zette zich in 2014 niet door, want nu lijkt bijna een derde van de bevolking toch weer specifiek Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken.

Vieren van vrijheid

Op 5 mei staan we ook in bredere zin stil bij het denken over vrijheid en onvrijheid. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er nog veel andere gebeurtenissen geweest die het denken over vrijheid en onvrijheid van Nederlanders hebben beïnvloed. Zo hebben de aanslagen op ‘9 11’  en de val van de Berlijnse muur ook een zeer sterke invloed op het denken over (on)vrijheid. Dit zijn de gebeurtenissen die voor de gemiddelde Nederlander het meest bepalend zijn geweest in hun denken over vrijheid en onvrijheid:
denken over vrijheid
De Tweede Wereldoorlog blijkt nog steeds een actueel gespreksonderwerp. Bijna acht op de tien Nederlanders praat weleens over de Tweede Wereldoorlog. Het meest praat men hierover met de partner of echtgenoot. Maar ook met kinderen of vrienden wordt er wel gepraat over de oorlog. Ongeveer 22% van de bevolking heeft het nooit over de Tweede Wereldoorlog.
Bron: onderzoek uit 2014 van het Nationaal Comité 4 en 5 mei