Thuiszorg of verzorgingshuis?

Het maakt voor veel ouderen niet veel uit of ze thuiszorg krijgen of in een verpleeg- of verzorgingshuis zitten. Ze leven thuis niet langer en de zorgkosten verschillen bijna niet. Dat blijkt uit een studie van het RIVM, CPB en de Erasmus Universiteit.

Ouderen blijven de laatste twintig jaar steeds langer thuis wonen. Dit komt niet alleen omdat de voorkeuren zijn veranderd, maar ook omdat het beleid hierop gericht is. Voor een grote groep ouderen maakt het qua sterfte en zorgkosten nauwelijks uit of ze thuiszorg krijgen of intramurale zorg. Dit blijkt uit een analyse van indicaties voor intramurale zorg die tussen 2009 en 2013 zijn gesteld. Voor ongeveer vijftigduizend ouderen boven 65 jaar die voor het eerst een indicatie aanvroegen, is gekeken naar sterfte, zorgkosten en ziekenhuisgebruik.

Ouderen met intramurale zorg hebben wel een kleinere kans op een ziekenhuisopname. Verder zijn de totale kosten niet hoger dan voor ouderen met thuiszorg, omdat daar nog de ziekenhuiszorgkosten bovenop komen.

Bron: RIVM