Thuiszorg? Dit vergoedt de zorgverzekering in 2023

Zoals je weet is thuiszorg is bedoeld voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking of door ouderdom. Waar zij recht op hebben, ligt aan de situatie. De thuiszorg wordt vaak vanuit de basisverzekering of vanuit de gemeente vergoed. Hoe dit precies zit voor jouw cliënten, leggen we je samen met zorgvergelijker Independer  hieronder uit.

Vergoeding thuiszorg

Thuiszorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Jouw cliënt betaalt hier vaak wel een eigen bijdrage voor. Mocht je cliënt voor deze eigen bijdrage een vergoeding willen ontvangen, dan kan hij of zij zich hier ook aanvullend voor verzekeren. Bij het vergelijken van de zorgverzekering is het dan verstandig deze opties naast elkaar te zetten.

Het kan ook zijn dat de thuiszorg soms geregeld wordt door de gemeente waarin je woont. Bijvoorbeeld voor hulp bij persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp of begeleiding bij zelfstandig functioneren. Thuiszorg voor terminale zorg moet worden geregeld via de zorgverzekeraar. De zorgaanbieder wordt dan voor jouw cliënt gekozen.

 Thuiszorg via persoonsgebonden budget

Wil je cliënt liever zelf de thuiszorg uitkiezen? Dan kan hij of zij ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Met dit budget kunnen cliënten hun zelfgekozen zorgaanbieder betalen. Dit betekent ook dat zij de administratie en betalingen dus in eigen beheer hebben. Wel blijft het zorgkantoor controleren of er gebruik gemaakt wordt van verantwoorde zorgverleners.

Iedereen die langdurige zorg thuis nodig hebt, kan gebruik maken van het pgd. Bijvoorbeeld voor mensen met dementie of een lichamelijke of verstandelijke beperking. Ongeacht je leeftijd. Je inkomen heeft wel invloed op de hoogte van het pgb. Ook voor het pgb geldt vaak een eigen bijdrage. Deze kan je cliënt zelf berekenen op de website van het CAK.

Vier vormen persoonsgebonden budget

Als je cliënt de keuze maakt van een pgb, krijgt hij of zij te maken met de verschillende vormen. Welke vorm het beste bij hem of haar past, ligt weer aan de indicatie.

  1. Wet langdurige zorg (Wlz)
   Mensen die chronisch ziek zijn of ernstige lichamelijke beperkingen hebben, hebben vaak 24/7 zorg nodig. Deze mensen kunnen dan gebruik maken van zorg vanuit de Wlz. Een Wlz-indicatie moet je aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ). Doe hier de Wiz-check. Door deze check in te vullen, kom je te weten of de zorg voor jouw cliënt mogelijk valt onder de Wlz
  2. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
   Is er alleen hulp thuis nodig? Bijvoorbeeld met het huishouden of bepaalde hulpmiddelen? Dan kan er gebruik gemaakt worden van het pgb vanuit de Wmo. Dit kan je cliënt aanvragen bij de gemeente waarin hij of zij woont. Zij bepalen dan welke zorg je cliënt nodig heeft en waar hij of zij recht op heeft in hun situatie.
  3. Zorgverzekeringswet (Zvw)
   Voor mensen die persoonlijke verzorging nodig hebben, is er een pgb vanuit de Zvw. Dit kan bijvoorbeeld ook een kind met autisme zijn. De wijkverpleging valt hier ook onder. Deze zorg moet aangevraagd worden bij de zorgverzekeraar.
  4. Jeugdwet
   Een pgb via de Jeugdwet is voor kinderen en jongeren die hulp of ondersteuning nodig hebben bij bijvoorbeeld persoonlijke verzorging of begeleiding. Ook deze zorg moet aangevraagd worden via de gemeente. Mocht je cliënt niet in aanmerking komen, dan kan jij of zij ook gebruik maken van de zorg in natura. Als je cliënt gebruik maakt van zorg in natura, krijgt hij of zij hulp van zorginstellingen. De zorg, administratie en betalingen worden dan vanuit de gemeente geregeld.

  Voor wijkverpleging, thuiszorg en zorg vanuit de Wlz en Wmo hoeft je cliënt geen eigen risico te betalen.