Stijgend aantal heupfracturen

In de afgelopen vijf jaar is het aantal patiënten met een heupfractuur gestegen met twaalf procent. Dat zijn bijna 25000 mensen met een heupfractuur in 2017. Vergrijzing en bevolkingsgroei zijn de voornaamste redenen van deze stijging.

‘Jonge ouderen’, in de leeftijdsgroep tussen de 65 en 74 jaar blijken in de laatste vijf jaar vaker een heup te breken d

In de afgelopen vijf jaar is het aantal patiënten met een heupfractuur gestegen met twaalf procent. Dat zijn bijna 25000 mensen met een heupfractuur in 2017. Vergrijzing en bevolkingsgroei zijn de voornaamste redenen van deze stijging.

‘Jonge ouderen’, in de leeftijdsgroep tussen de 65 en 74 jaar blijken in de laatste vijf jaar vaker een heup te breken dan mensen boven de 74. ‘Oudere ouderen’, de 85-plussers breken juist minder vaak een heup dan vijf jaar geleden. Een aanwijsbare oorzaak voor dit verschil wordt hier helaas niet voor gegeven.

Een gebroken heup kan een flinke impact op het leven van de patiënt hebben. Tijdelijke afhankelijkheid en zorg, een moeizaam revalidatieproces en angst om opnieuw een heup te breken kunnen invloed hebben op het soms toch al kwetsbare gestel van een oudere. Valpreventie en het wegnemen van valangst (dit vergroot de kans op vallen) kunnen veel ellende besparen.

Bron: Vetkis.nl