Grote mijlpaal voor online-toestemmingsvoorziening Mitz

Star-shl sluit aan op online toestemmingsvoorziening Mitz

In februari is een grote mijlpaal gehaald voor de online-toestemmingsvoorziening Mitz. Met hulp van regionale samenwerkingsorganisatie RijnmondNet is diagnostisch centrum Star-shl nu aangesloten op Mitz. De 2,5 miljoen patiënten waarvan Star-shl medisch diagnostische gegevens beheert, kunnen nu hun toestemmingskeuzes voor het delen van o.a. laboratorium uitslagen vastleggen en beheren. Dit betekent een grote stap voorwaarts voor het snel kunnen delen van gegevens tussen patiënt en zorgverlener. Via de online toestemmingsvoorziening kunnen zorgverleners toestemmingskeuzes eenvoudig raadplegen. In MijnMitz kunnen burgers de eigen toestemmingen vastleggen en beheren.

Aansluiten bij Mitz is belangrijk voor Star-shl. Brian Sanderse, informatiearchitect bij Star-shl zegt hierover: “Wij zochten naar een manier waarbij de patiënt zelf de toestemming voor medische gegevensuitwisseling regelt. Het liefst landelijk en tegelijk voor alle zorgaanbieders én volgens de landelijke wet- en regelgeving. Dat is gelukt door aan te sluiten bij Mitz.”

Voor Jan-Dennis de Graaff, projectleider bij RijnmondNet, was dit ook een mooie use case voor andere zorgaanbieders. “Wij zien de toegevoegde waarde van één landelijke omgeving voor de registratie van toestemmingen. Want patiënttoestemming kan een project laten stagneren of juist laten werken. De ervaring van Star-shl is in de toekomst dan ook zeker interessant voor andere zorgaanbieders in de regio.”

Lawlaw Saida, implementatieadviseur bij Mitz, benadrukt de zorgvuldigheid waarmee gewerkt is. “Toestemming is een belangrijk onderwerp. Het moet zeer nauwkeurig geregeld zijn volgens de Nederlandse en de Europese wet- en regelgeving. De burger/patiënt moet het volledige vertrouwen hebben. En dat geldt natuurlijk ook voor de zorgaanbieder.”

Stap voor stap naar een brede uitrol

Op maandag 25 maart rollen we Mitz in twee Star-shl vestigingen uit, gevestigd in Rotterdam en Breda. Daarna voorzien we geleidelijk aan alle Star-shl locaties van Mitz communicatie. Naast Star-shl waren apotheek Pijnacker Centrum en huisartsenpraktijk De Morgen de eerste zorgaanbieders die aansloten op Mitz. Daarbij werden al de toestemmingskeuzes van 4.000 patiënten overgezet naar de online toestemmingsvoorziening. Halverwege 2024 volgt de brede uitrol van de online toestemmingsvoorziening, met de aansluiting van onder andere alle huisartsen, huisartsenposten en apotheken die aangesloten zijn op het afsprakenstelsel AORTA en het uitwisselingssysteem Landelijk Schakelpunt.