Slimme nachtzorg

Onderzoek heeft aangetoond dat het verstoren van de nachtrust een grote impact kan hebben op cliënten die afhankelijk zijn van thuiszorg. Zeker wanneer die verstoring onnodig is. Slimme nachtzorg, met sensoren, zorgt ervoor dat zorgprofessionals en mantelzorgers gewaarschuwd worden wanneer ingrijpen noodzakelijk is. Zo kunnen onnodige nachtelijke controlebezoeken bij cliënten voorkomen worden.

Bij de slimme nachtzorg oplossing worden op strategische plekken in de woning van de cliënt sensoren geplaatst. Die zitten onder andere bij de buitendeur en het toilet. Ook is er een bedsensor. Deze sensoren registreren bewegingen. Met behulp van slimme software leert het systeem de gewoonten van de cliënt. Wanneer een of meerdere sensoren afwijkingen registreren, dan wordt via de alarmcentrale van de Zorgcentrale Noord (ZCN) een zorgprofessional ingeschakeld. Die gaat vervolgens naar de cliënt om te kijken. Op deze manier krijgt de cliënt alleen zorg in de nacht als er echt iets aan de hand is.

Het is inmiddels ruim twee jaar geleden dat Icare startte met het aanbieden van slimme nachtzorg. Icare en Actiz kunnen nu door middel van onderzoek en het vragen van feedback na de proefperiode een eindconclusie trekken. De resultaten van het inzetten van slimme sensoren waren positief. Het geeft zowel cliënten als mantelzorgers geruststelling en een veilig gevoel. er zijn minder zorgmomenten in de nacht, want zorgprofessionals gaan alleen op pad als er echt wat een de hand is.

Icare had verwacht dat cliënten liever niet in de gaten gehouden wilden worden, maar die zorg bleek ongegrond. Dat komt vooral omdat er met bewegingssensoren gewerkt wordt en niet met camera’s. Hierdoor blijft de privacy van de cliënt gewaarborgd. Het geeft bovendien een extra veilig gevoel als aanvulling op de personenalarmering waar cliënten al aan gewend zijn.

Het systeem zorgt, zo blijkt uit de ervaringscijfers, er ook voor dat de inzet van de wijkverpleging in de nachtelijke uren flink teruggebracht kan worden; van ruim zeven naar iets meer dan één uur, gemiddeld, per cliënt per maand. Een zeer welkome ontwikkeling, zeker gezien de vergrijzing – en daardoor toenemende vraag naar thuiszorg – en het chronische personeelstekort in de (thuis)zorg. Het effectiever organiseren van de zorg wordt de komende jaren dus steeds belangrijker en technologische oplossingen spelen daarbij een cruciale rol.

Bron: ICT&health