SEH-opnames van veel 65-plussers kunnen worden voorkomen

Er zijn een paar indicatoren die ouderen een verhoogde kans geven op opname op de spoedeisende hulp. Dit zijn een zwakkere mentale gezondheid, weinig beweging en moeilijk kunnen rondkomen. Onderzoek naar het verband tussen opnames op de spoedeisende hulp en de persoonlijke omstandigheden van 65-plussers gaf dit als belangrijkste uitkomsten. Eerder uitgevoerd onderzoek wijst uit dat het ingezette beleid, waarbij ouderen langer zelfstandig thuis wonen, tot grotere druk op ziekenhuiszorg en SEH-zorg leidt en na de ziekenhuisopname ook op de thuiszorg.

In Nederland gaat het om ongeveer 800.000 ouderen die jaarlijks worden opgenomen. Zo’n opname heeft veel impact: in de eerste plaats op de persoon zelf, maar ook op de maatschappij doordat een opname op de spoedeisende hulp duurder is dan een reguliere opname. Ook is zo’n opname minder voorspelbaar. De ligduur kan langer zijn of er zijn spoedingrepen nodig die weer invloed hebben op andere processen in het ziekenhuis. Na ontslag uit het ziekenhuis wordt er daarnaast vaak een beroep gedaan op de thuiszorg, waar de wachtlijsten al lang zijn.

Toch zijn er een paar factoren die de kans op SEH-opname kunnen verkleinen. Met elk uur extra beweging per week de kans om op de SEH terecht te komen met 0,5 procentpunt vermindert, mits andere variabelen gelijk blijven.

Vrouwen hebben een hogere kans om op de SEH terecht te komen. Maar samenwonen met een partner verkleint juist de kans om op de spoedeisende hulp terecht te komen. Roken geeft een verhoogde kans, terwijl vrijwilligerswerk doen of mantelzorgen de kans op SEH-opname juist verlagen.

Opvallend is ook dat mensen die eenzamer zijn minder vaak in aanraking met de SEH komen dan mensen die minder eenzaam zijn. Zorgprofessionals erkennen dit en verklaren dat mensen vaak ook door een partner of andere naaste naar de SEH worden gestuurd en dat eenzame mensen zo’n persoon niet in hun directe omgeving hebben.

Het onderzoek, uitgevoerd door Deloitte, geeft concrete handvatten voor verder onderzoek naar innovatieve modellen die met meer nauwkeurigheid kunnen voorspellen wie wel of niet in aanraking komen met de spoedeisende hulp. Door signalen sneller te herkennen kan er eerder preventieve hulp aangeboden worden en kan dit aanleiding zijn tot nieuw beleid om uiteindelijk zorgkosten te doen dalen.

Bron: huisartsvandaag.nl