Privacywet: wat betekent het?

Als je niks te verbergen hebt, waarom zou je dan je online gegevens moeten beschermen? Bijvoorbeeld omdat criminelen niet alleen jouw bankgegevens interessant vinden, maar steeds vaker medische gegevens stelen voor fraude, diefstal of afpersing. Daarom is het belangrijk om te weten wat de nieuwe privacywet AVG per 25 mei inhoudt voor jou, je cliënten en je organisatie.

Wat betekent de nieuwe wet AVG voor je cliënten?

› NIEUW: Het recht op vergetelheid. Je cliënt heeft onder andere het recht om een eerder gegeven toestemming in te trekken, of data te laten verwijderen wanneer een organisatie de persoonsgegevens niet meer nodig heeft.
› NIEUW: Het recht op dataportabiliteit. Je cliënt heeft het recht om eigen gegevens op te vragen en deze zelf te delen met andere partijen.
› NIEUW: cliënten hebben het recht op duidelijke informatie wat je met hun persoonsgegevens doet.
› Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens in te zien die je van hen verwerkt.
› Recht op rectificatie en aanvulling.
› Recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens te laten verwerken.
› Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
› Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Wat betekent de nieuwe wet AVG voor jou en je organisatie?

› Ken je privacyrechten en plichten. Weet wanneer je wel of niet gehoor moet geven aan een verzoek van een cliënt.
› Stel vast hoe je aan de verzoeken kan voldoen. Hoe geef je bijvoorbeeld inzage in medische gegevens? Wanneer kan je gegevens wissen? Is dat technisch mogelijk in je systeem?
› Wijs je cliënten op hun privacyrechten. Bijvoorbeeld via een privacystatement.
› Informeer cliënten hoe zij een verzoek kunnen indienen tot inzage,
wijziging of verwijdering van hun gegevens. Dat kan bijvoorbeeld via de website van je organisatie.
› Cliënten moeten gemakkelijk een verzoek bij je organisatie kunnen doen. Wanneer zij dit bijvoorbeeld per e-mail vragen, is het wenselijk om de gegevens per e-mail te verstrekken aan de cliënt.
› Je moet binnen een maand reageren op een verzoek. Bij uitzondering is een termijn van drie maanden mogelijk, bijvoorbeeld bij complexe verzoeken of wanneer een cliënt heel veel verzoeken tegelijk doet.

Lees alles over de AVG met praktijkvoorbeelden voor de thuiszorg  in het Vakblad Thuiszorg van maart 2018. Wil je deze uitgave half mei alsnog ontvangen, meld je dan vóór 10 mei aan als lid van het Vakblad Thuiszorg. Meld je nu aan >>