Ouderen met thuiszorg leven langer

reanimeren

Ouderen die thuis verzorgd worden, leven ongeveer een jaar langer dan ouderen in het verpleegtehuis. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. De onderzoekers volgden 2100 ouderen gedurende vier jaar. Daarvan kozen er 1550 voor zorg in het verpleeghuis. De rest koos voor thuiszorg. Wie koos voor verpleeghuiszorg thuis, leefde gemiddeld na het begin van de zorg nog drie jaar. De groep die koos  voor het verpleeghuis nog twee jaar.

Niet alleen maakten ze langer gebruik van zorg, ze werden ook ouder. Neem de subgroep ouderen met een indicatie voor beschermd wonen, met intensieve dementiezorg. Van de ouderen in deze groep die in een instelling woonden, overleed in het onderzoek 50 procent voor de 90ste verjaardag. Bij dezelfde groep cliënten die zorg thuis kregen, was de helft na de 96ste verjaardag nog in leven.

Wat verklaart nu dat verschil in levensverwachting tussen het verpleeghuis en thuis? “Nader onderzoek is nodig. Maar verhuizing naar een instelling zorgt vaak voor een enorme ontregeling”, zegt bestuursvoorzitter Jack Jansen van MeanderGroep. Samen met het Centrum Indicatiestelling Zorg, gaven de MeanderGroep en Fundis de opdracht tot het onderzoek. “Ouderen worden uit hun sociale context getrokken. Bij dementie zien we daarna vaak een snelle aftakeling”, meldt Jack Jansen.

Bij verpleeghuiszorg thuis komen verpleegkundigen vaak meerdere keren per dag bij de ouderen langs. Zij verrichten de complexere zorg. Mantelzorgers nemen een ander deel van de zorg op zich. Volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek kregen in 2019 ruim 18.000 ouderen in Nederland verpleeghuiszorg thuis. De groep in verpleeghuizen is veel groter: in totaal 115.000 ouderen.

Verpleegzorg thuis bestaat sinds 2015, en is bedoeld voor ouderen die veel zorg nodig hebben. Hun gezondheid is slechter dan die van andere groepen ouderen die thuiszorg krijgen. Maar ook binnen de groep die recht heeft op intensieve zorg, verschilt de gezondheid enorm. De onderzoekers probeerden daarom echt te kijken naar het zorgprofiel van de ouderen, dat aangeeft op welke type zorg ze precies recht hebben. Anders is het logisch dat ouderen met thuiszorg langer leven omdat ze eenmaal gezonder zijn dan ouderen in een verpleeghuis.

Wat de vergelijking ook lastig maakt, is dat ouderen die kiezen voor zorg thuis vaak meer geld hebben. En: waarschijnlijk hebben ze ook meer mantelzorgers, die het thuis blijven wonen mogelijk maken.

Toch komt er uit het onderzoek naar voren dat langer thuis wonen, positief werkt op de gezondheid. Het onderzoek zou volgens sommigen een goede stimulans kunnen zijn voor zorginstellingen om vaker de optie van verpleeghuiszorg aan huis aan te bieden, en met het oog op de vergrijzing niet alleen te streven naar méér bedden in instellingen.

Bron: Trouw