Ook mensen met dementie kunnen iets aanleren

Bij mensen met dementie zijn, ondanks de ziekte, vaak nog mogelijkheden om te leren. In samenwerking met DAZ en het lectoraat Psychogeriatrie van de Haagse Hogeschool heeft Alzheimer Nederland het project ‘Lerend Vermogen’ uitgevoerd. Er zijn tien voorbeelden gefilmd waarbij het lerend vermogen van mensen met dementie in de praktijk zichtbaar wordt. In deze filmpjes worden mensen met dementie geportretteerd die iets hebben aan- of afgeleerd, dankzij goede begeleiding van mantelzorgers en/of zorgverleners.

Alzheimer Nederland zet zich in voor bevordering van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun naasten. Het optimaal benutten van het geheugen en lerend vermogen biedt uitzicht om langer zelfstandig te functioneren. Dit kan een positieve bijdrage leveren aan het zelfbeeld en het onafhankelijkheidsgevoel vergroten en daarmee de kwaliteit van leven verbeteren. “Leren is niet iets waar je snel aan denkt bij mensen met dementie, omdat juist het geheugen vaak ernstig is aangetast bij dementie”, aldus adjunct-directeur Marco Blom, “toch toont onderzoek aan dat deze mensen, zeker in het beginstadium van de ziekte, vaak nog goed in staat zijn te leren. Het gaat erom de aanwezige competenties goed aan te spreken.

Lees verder op Alzheimer Nederland>>