NL Zorgobligatie

NL Zorgobligatie

Om nu en in de toekomst goede zorg te leveren, moeten zorgorganisaties in de ouderen- en thuiszorg blijven investeren in goede faciliteiten. Traditionele financiers, zoals banken zijn ook in de zorgsector terughoudender geworden bij het verstrekken van leningen. Daarom komt ActiZ vandaag met een oplossing: de NL Zorgobligatie! De kennispartners Creditreform, Rutgers & Posch, AFS, ILFA Treasury Support en EnterNext tekenen daarvoor vandaag een intentieverklaring om deze obligatie de komende maanden vorm te geven.

De komende jaren verdubbelt het aantal 80+ers, terwijl het budget voor de zorg niet meegroeit. Dé reden voor ActiZ om – samen met haar leden en de financiële wereld – op zoek te gaan naar nieuwe zorgconcepten en aanvullende financieringsbronnen: de NL Zorgobligatie. De obligatie is een goed middel om nieuwe financieringsbronnen aan te boren: van de lokale burger tot de (inter)nationale belegger. De NL Zorgobligatie is een vereenvoudigd programma voor de uitgifte van obligaties en helpt om de communicatie tussen de beleggers en de zorgorganisaties eenvoudiger te laten verlopen.

Acht organisaties gaan obligaties uitgeven

Acht leden van ActiZ gaan de komende maanden aan de slag om hun obligatie vorm te geven. Zij hopen daarmee gezamenlijk circa € 150 miljoen te kunnen ophalen. Noodzakelijke financiering voor investeringen in met name vastgoed en nieuwe ontwikkelingen op dat gebied. De acht leden zullen bij de ontwikkeling van de obligatie intensief worden ondersteund door de kennispartners Creditreform, EnterNext, Rutgers & Posch, AFS, ILFA en ActiZ.

Maatschappelijke verankering

Het idee van zorgobligaties in de ouderen- en thuiszorg past binnen de visie van ActiZ, waarin de samenleving (de wijk, de buurt) betrokken wordt bij de zorg en ondersteuning voor ouderen. Daarom is aan de obligatie ook een crowdfunding formule gekoppeld. Hiervoor is een speciaal platform ingericht waar alleen maatschappelijke projecten op basis van een obligatie geld kunnen ophalen, AndersFinancieren.nl

 “Door zorgobligaties geven we vorm aan die maatschappelijke binding: grote of juist kleine ondernemers en andere betrokkenen die belang hechten aan goede toegankelijke voorzieningen voor ouderen, kunnen op deze manier hun bijdrage leveren. Voor ons betekenen de obligaties ook dat we onze eigen financiering vorm kunnen geven en daarbij minder afhankelijk zijn van de huidige financieringsvormen.” – Pieter Vergroesen van De Opbouw, één van de betrokken zorgorganisaties

Zorgorganisaties: proactief en vernieuwend

“Ik ben heel blij met de introductie van de NL Zorgobligatie en trots op de zorgorganisaties die hiermee aan de slag gaan. Zij zien kansen in de ouderenzorg en werken op een proactieve manier aan vernieuwingen. Als de ervaringen van de acht zorgorganisaties met deze nieuwe financieringsbron effectief blijken te zijn, sluit ik niet uit dat meer zorgorganisaties in Nederland hiermee aan de slag gaan.” – Aad Koster, directeur van ActiZ

Bron: ActiZ persbericht